Hopp til innhold

Bruker tvang uten lov

Ansatte i Tvedestrand kommune bruker tvang mot pasienter uten lov. Det går frem i en tilsynsrapport fra Helsetilsynet i Aust-Agder.

Kommunen har gjennomført tvangstiltak uten vedtak eller uten at det har blitt dokumentert i ettertid.

Ulovlig

– Det er slik at en må følge de saksbehandlingsreglene som gjelder før en kan iverksette tvangstiltak. Hvis man ikke gjør det, får man ikke lovlige tiltak, sier Lasse Svenstrup Andersen i Helsetilsynet i Aust-Agder.

Tvang brukes om det er fare for helse eller liv, der pasienten motsetter seg hjelp.

Ifølge Helsetilsynet i Aust-Agder har ingen pasienter blitt utsatt for grove feil, men Svenstrup Andersen i helsetilsynet sier bruddene på reglene er alvorlige nok.

– Det kan jo føre til at en bruker unødig mye tvang, eller at det forekommer oftere enn det burde gjøre, sier Svenstrup Andersen.

– Skal bedre opplæringen

Enhetsleder Reidar Georg Tveit sier kommunen fremover skal ha bedre opplæring blant sine ansatte.

– Vi har hatt en gjennomgang på sykehjemmet der vi har gått gjennom rutiner, retningslinjer og organisering. Vi har bestemt oss for at vi skal gjennomføre opplæring i lovverket, som vi skal gjennomføre i løpet av våren 2012, sier Tveit til NRK.

Hør mer i radiosaken: