Bruker mobilen

Stadig flere bruker mobilen til å betale parkeringspenger. Det gjør jobben enklere, mener trafikkbetjent i Arendal Tore Bergstrøm.

Parkering med mobilen