Bruker for lang tid under hasteoppdrag

Politiet på Agder kommer for seint frem til hendelser på de største tettstedene.

Politibil under utrykning

Politiet i Agder innfrir ikke kravene for responstid til hendelser i tettsteder med over 20.000 innbyggere, men er innenfor i de to øvrige kategoriene.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Det viser den første målingen fire måneder etter at standardkravene til responstid ble innført.

I Agder politidistrikt skal politiet være fremme innen 15 minutter på minst 80 prosent av oppdragene i tettsteder med over 20.000 innbyggere, men politiet bruker 19 minutter.

– Dette er vi ikke fornøyd med, og resultatet overrasker oss. Vi undersøker nå hva som er årsaken og har som klar målsetting å komme under kravet ved neste måling, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Innenfor kravene i to av tre kategorier

Kirsten Lindeberg

Politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Målingene er fordelt på tre kategorier og Agder politidistrikt er innenfor kravene i begge de to andre kategoriene, som gjelder tettsteder med 2.000-20.000 innbyggere og steder med under 2.000 innbyggere.

I tettsteder med mellom 2.000 og 20.000 innbyggere skal politiet være fremme innen 30 minutter i 80 prosent av tilfellene, og Agder politirikt ligger her på 28 minutter.

Tilsvarende tall for steder med mindre enn 2.000 innbyggere er 34 minutter, mens kravet her er 40 minutter.

Kristiansand, Arendal og Grimstad er de eneste kommunene i Agder med over 20.000 innbyggere, og dermed i kategorien hvor kravene ikke innfris. Responstiden tilfredsstiller kravene i resten av distriktet.

Tre distrikt sliter med byene

Av landets 27 politidistrikter er det bare Agder, Hordaland og Nordmøre og Romsdal politidistrikt som ikke er innenfor kravene for tettsteder med over 20.000 innbyggere. Åtte av distriktene har ikke så store tettsteder og er følgelig ikke målt i denne kategorien.

I den mellomste kategorien er tre distrikter ikke innenfor kravet, mens seks distrikter bruker for lang tid på steder med mindre enn 2.000 innbyggere.

Kravene varierer noe fra distrikt til distrikt.

Responstiden er tiden det tar fra politiet får melding om hendelsen og til første politienhet er på stedet. Kravene gjelder hasteoppdrag, som omfatter hendelser hvor det er umiddelbart behov for innsats fra politiet, hvor liv og helse står på spill eller ekstraordinære hendelser.

Kravene ble innført fra nyttår og den første oppsummeringen gjelder årets fire først måneder. 237 utrykninger er målt i Agder og totalt er 3470 oppdrag målt i undersøkelsen for hele landet.