Hopp til innhold

Bruker 12 årsverk på psykiatriske pasienter

Agder politidistrikt bruker 12 årsverk på å hjelpe psykiatriske pasienter. Bare Oslo bruker flere ressurser på slike oppdrag.

Politi
Foto: Bierud, Espen / Espen Bierud/NRK

Bare Oslo politidistrikt bruker flere årsverk enn Agder politidistrikt på oppdrag knyttet til sykdom og psykiatri.

I 2009 ble tolv årsverk i politidistriktet brukt til å løse slike oppdrag. Det viser tall i en rapport som ble lagt fram av fylkesmann Ann-Kristin Olsen i Vest-Agder i dag.

Politiet i Agder hadde i fjor 1 328 oppdrag med psykiatriske pasienter, viser statistikken.

– Ligger høyt på mye

Svein Vasby

Stabssjef hos politiet i Agder, Svein Vasby.

Foto: Eirik Damsgaard/NRK

Stabssjef hos politiet i Agder, Svein Vasby, sier han mener Agder-politiet har mange slike oppdrag, men at de må være politioppdrag.

– De fleste oppdragene kommer ikke fra helsevesenet om bistand, men skyldes utagerende atferd som pårørende eller andre opplever, skadeverk og trusler, sier Vasby.

Vasby sier politiet til tider ønsker seg at helsevesenet bedre kan ta en god del av oppdragene med psykiatriske pasienter. Men det er ikke bare saker innen psykiatrien politidistriktet ligger høyt på.

– Agder politidistrikt har ti bysamfunn innenfor sine grenser, og generelt sett er det slik at vi ligger høyt på statistikken, samme hva du måler. Dette gjenspeiler det, sier Vasby.

– Så er det heller ikke til å stikke under en stol at vi her på Agder ligger høyt også på andre statistikker. Jeg tenker blant annet på levekårsundersøkelser og rapporter om medisinbruk. Dette er en sammensatt sak, som det ikke finnes enkle forklaringer på, sier Vasby.

Leverte draps-rapporten i dag

Utvalget Olsen har ledet, har fått i oppdrag av regjeringa å gjennomgå alle drap som er begått av personer med kjent psykisk lidelse de siste fem årene. Utvalget har også foretatt en gjennomgang av relevant nasjonal og internasjonal litteratur på området.

Anne-Grete Strøm-Erichsen og Ann-Kristin-Olsen

Fylkesmann i Vest-Agder, Ann-Kristin Olsen (t.h), leverte i dag sin rapport om drap begått av personer med psykiske lidelser de siste fem årene til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (t.v).

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Rapporten ble i dag overrakt til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Rapporten viser at psykiske lidelser er overrepresentert blant involverte i drap, og at rusmiddelbruk - i første rekke av alkohol - er viktigste risikofaktor for at drap skjer i Norge.

Av 132 drapssaker som er rettslig avklart fant utvalget at ruslidelser (49 personer), personlighetsforstyrrelser (38 personer) og schizofreni/paranoid psykose (23 personer) var overrepresentert sammenlignet med resten av befolkninga. Ruslidelser regnes her som en psykisk lidelse.

Utvalget minner om at drap kan ikke forklares ut fra en årsaksfaktor alene, men påpeker likevel at hvis en risikofaktor skal pekes ut, må det være rusmiddelbruk, i første rekke av alkohol.