Brettseiler i retten

En 35 år gammal brettseiler fra Kristiansand får i dag behandlet saken sin i Lister tingrett.

Brettseiling - illustrasjonsfoto
Foto: Colourbox

Mannen har nektet å godta en bot for å ha drevet ulovlig brettseiling i et fuglefredningsområde på Lista.

Brettseilerens advokat, Cathrine Hambro, sier saken er spesiell.

– Det er en spesiell sak fordi den omhandler spørsmålet om det finnes lovhjemmel for å straffe noen for denne brettseilingen, sier hun til NRK.

Les: Jakter på gummimenn

Les: - Surfing er ingen trussel

Les: Advokater vil hjelpe brettseilere

Første gang

Det er første gang gang brettseilere går til rettslag kamp mot regelverket. Det omstridte området Nordhasselvika på Lista blir betegnet som et av landets beste for brettseiling i bølger. Samtidig er området fredet fordi det er mange fuglearter som hekker her.

Surferne må vike for fuglen.

Nordhasselstrand på Lista er merket med forbudskilt mot vindsurfing. Men det er det noen som velger å se bort fra.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

Tidligere ble det gitt dispensasjoner for brettseilerene, men for to år siden la Direktoratet for naturforvaltning ned totalforbud mot vannsportaktiviteter.

Tatt med to andre

Den tiltalte 35 åringen ble tatt sammen med to andre brettseilere i det omstridte området. To av dem valgte å vedta boten på 4000 kroner. Saken handler om brudd på fredningsbestemmelsene, sier advokat Hambro.

– Det er kjernen i saken, om det foreligger en unødig forstyrrelse, som det står i forskriften, av fuglelivet, sier hun.