NRK Meny
Normal

Brannvesenet vil ikke lenger rykke ut på innbruddsalarmer

Brannvesenet Sør sier nå opp 100 inngåtte avtaler om utrykning ved innbruddsalarm. Dette er vaktselskapenes arbeidsområde, mener brannvesenet.

Brannbil og brannmann

Brannvesenet vil ikke bruke ressurser på å rykke ut til innbruddsalarmer.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Brannvesenet Sør har i flere år hatt avtaler om å overvåke og rykke ut til en rekke kombinerte brann- og innbruddsalarmer ved offentlige kontorer og anlegg i ni kommuner vest i Vest-Agder.

Det interkommunale brannvesenet har hatt cirka 100 slike utrykningsavtaler i disse kommunene og abonnentene får nå tilbud om å overføre innbruddsalarmene til private vaktselskaper.

Ingen av de andre interkommunale brannvesenene i landsdelen har tilsvarende avtaler om å rykke ut på innbruddsalarmer.

Har ikke nok kunnskap

Jon Inge Aasen

Brannsjef Jon Inge Aasen sier innbruddsalarmer må håndteres av private vaktselskaper.

Foto: Brannvesenet

Fra sentralt hold er det bestemt at 110-sentralene skal være rene "fagsentraler" og kun håndtere nødmeldinger, brann, ulykker og akutt forurensning, samt rykke ut på automatiske brannalarmer.

I den senere tid har det kommet omfattende krav til kompetanse og utrustning for personell som skal rykke ut ved en utløst innbruddsalarm.

Denne kompetansen har ikke brannmannskapene, og Brannvesenet Sør ønsker heller ikke å bruke mye penger på å utdanne brannmannskaper til slik vektertjeneste.

Det sier brannsjef Jon Inge Aasen til NRK.

– Det har blitt innskjerpede krav til å drive med vektertjenester. I korte trekk betyr det at det ikke er lov å rykke ut på innbruddsalarmer uten vekterkompetanse, og det mangler en del av våre brannmannskaper, sier han.

En gammel ordning

Det er en gammel ordning og gamle avtaler som nå opphører, ifølge brannsjefen.

– Før 2004 var det mange brannsentraler i landsdelen og det var dyrt å drive sentralene. Derfor var det interessant økonomisk å ta ansvar for å rykke ut på innbruddsalarmer. Men nå som vi har fått en felles 110-sentral for hele Agder så skal dette være en "fagsentral" som mottar meldinger om brann, ulykker og akutt forurensning, sier Aasen.

Han sier at brannvesenet ikke har mottatt noen klager fra abonnentene på at brannvesenet ikke lenger skal rykke ut på innbruddsalarmer.

– Dette er ikke problematisk. Alle disse alarmene blir nå overført til en privat vaktsentral, og dette vil ikke bli dyrere for kundene. Så vi har ikke fått noen negative reaksjoner på denne nye ordningen, avslutter Aasen.