Hopp til innhold

Brannvesen forbyr bålbrenning – frykter koronasmitte

Mens noen brann- og redningstjenester ber folk om å være forsiktige når de brenner bål, velger andre å forby det. Det blir sagt at branner er ekstra problematisk akkurat nå.

Bål

UØNSKET: Flere steder i landet er bål i naturen uønsket akkurat nå.

Foto: Inger-Lise Hansen / NRK

– En skogbrann vil føre til en stor ansamling av folk, både av eget mannskap og sivile. Siden det vil øke smittefaren, er det et mål å få ned antall slike møtepunkter, sier brannsjef i Brannvesenet Sør Knut Berg Bentsen.

I forrige uke innførte de forbud mot bålbrenning, samt flate- og bråtebrenning på inn- og utmark.

Dette gjelder kommunene Lyngdal, Kvinesdal, Farsund, Lindesnes, Hægebostad og Åseral. Unntatt er steder hvor det åpenbart ikke er fare for brann. Det kan være områder med snø eller holmer uten vegetasjon.

Brannvesenet Sør vil politianmelde bruk av åpen ild som fører til utrykninger.

Brannsjefen sier forbudet et nedlagt både fordi det er tørt og for å hindre smitte til mannskap, siden det kan gå utover beredskapen.

– Vi må ha en viss størrelse på mannskapet på alle våre 15 stasjoner, sier han.

Flere har vært i karantene, men så langt skal det ikke ha gått ut over beredskapen.

Knut Berg Bentsen

Brannsjef i Brannvesenet Sør Knut Berg Bentsen sier at de har stort fokus på å holde mannskap friske nå under koronapandemien.

Foto: Brannvesenet Sør

Forbud i kommuner i Viken

Drammensregionens brannvesen har også innført utvidet bålforbud før det ordinære forbudet trer i kraft 15. april.

2. april ble det forbudt å tenne bål i skog og utmark i Drammen, Lier, Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad.

– Hovedgrunnen er at det er veldig tørt. Gresset fra i fjor kan lett kan ta fyr, sier avdelingssjef i forebyggende avdeling Inge Wergeland.

I dette området er det også gitt unntak på steder hvor det åpenbart ikke er fare for brann.

Inge Wergeland, avdelingsleder forebyggende avdeling

Inge Wergeland i Drammensregionens brannvesen, sier at de også har tatt med i betraktningen at det sannsynligvis vil være mer folk ute i nærområdet nå siden mange ikke kan dra dit de vanligvis pleier i påsken.

Foto: Drammensregionens Brannvesen IKS

Ber folk være forsiktige

Mens noen har nedlagt forbud, nøyer andre seg med anmodninger.

Brannvesenet i Kristiansand, Oslo og Fredrikstad ber folk være forsiktige ved bruk av åpen ild.

Nedre Romerike brann og redningsvesen og Indre Østfold brann og redning ønsker ikke bål i det hele tatt.

Samtlige påpeker at det er viktig å unngå unødvendige utrykninger nå.

Fare for skogbrann flere steder

Ifølge yr.no, er det fare for skobrann flere steder i Agder, Vestfold og Telemark, Oslo, Viken og Innlandet.

Fare for skogbrann var det også i april i fjor. Da ble det flere store skogbranner, blant annet i Sokndal i Rogaland og i Lyngdal i Agder. Sistnevnte hører inn under Brannvesenet Sør.

– Det var krevende branner som pågikk, sier Bentsen.

Han håper ikke noe liknende skjer i år.

Brannvesenet Sør har også stoppet aktivitet som samler mye folk. Det blir ikke noen brannøvelse med det første.

Kopi

Slik så det ut i Sokndal i Rogaland 23. april 2019.

Foto: Stine R. Rørvik / NRK

Vil gi kommunene utvidet myndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener også det er ekstra viktig å forebygge skogbrann nå.

Derfor har de foreslått å gi kommunene utvidet myndighet til å nedlegge lokale forbud.

– I dag kan de bare nedlegge et lokalt forbud hvis det er stor brannfare, og dette kan bare gjelde i nærheten av skog og annen utmark, sier avdelingsdirektør i DSB Johan Marius Ly.

Han sier det haster med å få gjort noe med dette.

– Nå er det andre forhold enn bare brannfare som gjør at innbyggerne ikke må gjøre opp ild eller brenne bål. Som følge av Korona-situasjonen må brann- og redningsvesenet prioritere de viktigste oppgavene, sier Ly.

Forslaget er nå til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet.