To av tre som dør i brann er eldre og pleietrengende

Da brannvesenet sjekket brannsikkerheten i omsorgsboliger fant de feil i ni av ti leiligheter. Eldre og pleietrengende topper dødsstatistikken.

Brann i omsorgsboliger i Kvinesdal

Totalskadde omsorgsboliger i Kvinesdal etter fjorårets brann.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Det er viktig at de mest sårbare ikke blir plassert i de dårligste boligene, men at man følger opp den enkelte brukeren, sier Ann Christin Olsen-Haines, avdelingsdirektør ved forebygging og sikkerhet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

I fjor sommer ble sju omsorgsboliger i Kvinesdal totalskadet i brann. I etterkant gjennomførte Brannvesenet Sør kontroll i hundre kommunale bygninger som brukes som omsorgsboliger.

Funnene var nedslående. Undersøkelsen viste at ni av ti boliger hadde avvik og dermed ikke tilfredsstilte kravene til brannsikkerhet.

NRK har innhentet tall som viser hvem som omkommer i branner i Norge.

Av de 147 personene som døde i brann mellom 2016–2019 i Norge, tilhørte 102 personer den såkalte «risikogruppen».

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) definerer eldre, pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige som personer i denne gruppen.

Brann Berge gård

I 2018 døde en 78 år gammel kvinne i en brann ved et omsorgssenter i Grimstad. Brannen skal ha startet i stolen hun satt i.

Foto: Camilla Hovstø/Grimstad Adressetidende

– Slurv eller uvitenhet

Brannvesenet Sør IKS har dekningsområde i de ni kommunene Audnedal, Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal og Åseral.

Ifølge Høyland er det ofte et problem at brannskillene i bygningene ikke er tette. Ved brann vil det føre til at brannen sprer seg raskere til andre boliger.

– Det er blitt gjort forsøk på å tette skillene, men det er slurv eller uvitenhet i byggebransjen som gjør at det ikke blir gjort på riktig måte, sier Høyland.

Torbjørn Høyland, leder for brannforebyggende avdeling i Brannvesenet Sør IKS.

Torbjørn Høyland, leder for brannforebyggende avdeling i Brannvesenet Sør.

Foto: NRK

DSB er klar på at kommunene har et spesielt ansvar utover det å stille boliger til dispensasjon.

– Vi forutsetter at eierne av disse bygningene og de som tildeler boligene til beboerne både kjenner bygget godt nok og forstår deres behov, sier Ann Christin Olsen-Haines, fungerende avdelingsdirektør ved forebygging og sikkerhet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Klar over avvik

Kvinesdals ordfører, Per Sverre Kvinlaug, er opptatt av at situasjonen tas på alvor.

– Vi i Kvinesdal ønsker å gjøre grep for at det skal være så trygt som mulig for innbyggerne. Med god kompetanse fra brannvesenet, er det viktig at vi tar nødvendige grep.

Per Sverre Kvinlaug

Per Sverre Kvinlaug, ordfører i Kvinesdal.

Foto: Tom Richard Hanssen-Olsen / NRK

I Lyngdal ble brannsikkerhet et viktig tema lenge før brannvesenet startet sine undersøkelser.

– Vi hadde en «vekker» i 2014 da alle omsorgsboligene brant ned i løpet av svært kort tid. Vi fikk pålegg fra brannvesenet om å utbedre boligene. Siden dette har alle boligene blitt kartlagt, sier Gøril Onarheim, bolig- og sosialrådgiver i Lyngdal kommune.

– Er du overrasket over funnene?

– Vi var klar på at vi ikke hadde lukket alle avvik, men brannsikkerhet er et kontinuerlig arbeid. Vi arbeider tett sammen med brannvesenet. Sikkerheten er mye bedre nå enn før.

Gøril Onarheim, rådgiver i Lyngdal kommune.

Gøril Onarheim, bolig- og sosialrådgiver i Lyngdal kommune.

Foto: NRK

De urovekkende tallene overrasker ikke brannvesenet. Nå håper de kommunene tar grep.

– De fleste boligbranner finner vi i kommunale boliger. Nå har vi sendt brev til alle kommunene som er innenfor vårt område med en liste over feil og mangler. Vi ber kommunene at de utbedrer disse løsningene, sier Torbjørn Hyland, leder for brannforebyggende avdeling i Brannvesenet Sør.

Brann i omsorgsboliger i Kvinesdal

Fjorårets brann ved omsorgsboligene i Kvinesdal

Foto: Tor Magne Gausdal / Avisen Agder / NTB scanpix