Hopp til innhold

Brannmenn må kunne mer enn noen gang

Aldri før har rollen som brannmann vært mer utfordrende. Nye tider byr på ukjente problemer sier brannsjef, Dag Svindseth, i Østre Agder brannvesen.

Brannmann Trondheim

Rollen som brannmann er i stadig utvikling.

Foto: Henrik Sundgård

– Utviklinga i brannvesenet gjør at vi blir satt til å løse et stadig bredere spekter av oppgaver. Det må vi være forberedt på å takle, sier brannsjefen.

– Vi må følge med i timen!

Dag Svindseth / Østre Agder brannvesen

Klimautfordringer, ekstremvær og økt tilstrømning av flyktninger krever en modernisering av brannvesenet på Agder.

– Vi må følge med i timen, påpeker han.

Flom Kvinesdal

Brannvesenets hverdag er svært variert. I desember 2015 førte ekstremværet Synne til flom i Kvinesdal og Feda. Flere bygninger ble tatt av de enorme vannmassene i Fedaelva, mens andre bygg fikk store skader.

Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

Flere skogbranner, mer flom, evakueringsarbeid og håndtering av store folkemengder er situasjoner som krever mer opplæring og bedre utstyr.

19 millioner til utdanning

Ifølge Svindseth er kombinasjonen av materiell og kunnskap kritisk for å kunne løse dagens utfordringer.

I den forbindelse har regjeringen bevilget nærmere 19 millioner i årets statsbudsjett til arbeidet med å etablere en toårig fagskole for brann og redningsvesenet.

Fagskolen som etter planen skal stå klar i 2019 er et ledd i målet om et styrket brannvesen i kommunene.

«Kompetansen de bringer med seg fra fagskolen skal redusere sårbarheten og øke samfunnssikkerheten til innbyggerne i kommunene de tjener», skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på sine nettsider.

Ønsker flere øvelser

Brannsjef Svindseth mener det er viktig at brannvesenet tilpasser seg i samspill med tiden.

Brannsjef Dag Svindseth

Brannsjef i Østre Agder Brannvesen, Dag Svindseth, mener brannvesenet må moderniseres for å kunne møte utfordringer som ekstremvær og økt tilstrømning av flyktninger.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Jeg tror vi er godt rustet. Vi evner å være kreative og tenke nytt, men det holder bare til en viss grad. Vi er nødt til å få lov til å øve mer, da blir det enklere for oss.

Brannsjefen understreker at det er viktig at kommunene bevilger midler til øving, uten det vil ikke brannmenn være i like god stand til å takle problemene de blir satt til i dag. Svindseth sier det hele er et lagspill.

– Vi avhenger av å bli sett på som en samarbeidspartner til kommunen, uten dem er vi ingenting.

Han mener det er viktig å se på det store bildet. Driften av dagens brannvesen avhenger ikke bare av kommunen individuelt, men at staten går inn for en bærekraftig utvikling.

– En må ikke bare se på hva kommunene kan bidra med, men hva staten kan gi til kommunen avslutter brannsjefen.