NRK Meny
Normal

Brannen gir muligheter

Skogbrannen kan føre til noe godt for Froland kommune, mener ordføreren.

Brann Froland
Foto: Odd Rømteland / NRK

- Økt turisme, skogsdrift og dyrking av mark, kan gi nytt liv til bygda Mykland.

Det sier ordfører Sigmund Pedersen.

Omlag 26 000 mål skog brant i den store skogbrannen, men nå begynner positiviteten å komme tilbake til bygda.

- Kan vi vende dette til noe positivt er det kjempeviktig, sier Pedersen.

Fellesfjøs og beiteområde?

Pedersen tar til orde for at de brente områdene kan føre til en viss turisme, men han mener også at skogbruket kan ta seg opp.

Sigmund Pedersen

Ordfører Sigmund Pedersen i Froland, prøver å finne positive sider ved brannen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

- Uthenting av tømmer blir helt sikkert aktuelt, for det er en restverdi igjen her på tømmeret. Noen har til og med snakket om en stor hage for beitedyr, og et stort fellesfjøs kan være aktuelt, sier Pedersen.

Kan bli forskningsområde

Sist helg var representanter fra landbruksmyndighenene i Aust-Agder og Norsk institutt for skog og landskap på Ås på plass i Froland, for å se på hva som kan gjøres med de nedbrente skogsområdene.

Avdelingsleder Dan Åmlid tror på en økt aktivitet i området rundt Mykland.

- Det kan godt tenkes at det ligger muligheter her som dukker opp etter hvert. Vi skal tilbake på en nøyere befaring i august eller september, og da skal vi blant annet se på hvilke muligheter vi har for å starte forsknings- eller overvåkningsaktivitet i området, sier Åmlid.

Nye arbeidsplasser

Ordfører Pedersen tror økt aktivitet, kan føre til nye arbeidsplasser.

- Er vi heldige, kan vi kanskje få noen arbeidsplasser ut av brannområdene. Anslagsvis kan vi nok i alle fall få fem-seks arbeidsplasser, sier Pedersen.