Brakker blir nye klasserom

Fylkesrådmannen går inn for å bygge en brakkerigg ved Møglestu videregående skole i Lillesand fordi skolen trenger flere klasserom og grupperom.

Fylkesrådmannen foreslår at det settes opp en brakkerigg ved Møglestu videregående skole for å løse et økt arealbehov ved avdeling for alternativ opplæring. Brakkeriggen skal stå ferdig til bruk til skolestart i august 2018.

Fylkesrådmannen har den siste tiden vært i dialog med Møglestu videregående skole i Lillesand angående bygningsmessige utfordringer ved avdeling for alternativ opplæring, heter det i sakspapirene som fylkespolitikerne nå får på sitt bord.

Saken skal til politisk behandling i fylkeskommunen 7. og 8. mai.

Flere elever

Avdeling for alternativ opplæring er ikke dimensjonert til å ta imot så mange og så ressurskrevende elever som skolen har i dag, og til høsten ligger det an til at antall elever øker ytterligere fra dagens 15 til 19.

Flere av disse krever store ressurser blant annet i form av økt arealbehov. Dette gjør det påkrevd å gjennomføre bygningsmessige tilpasninger, ifølge fylkesrådmannen.

Utfordringene har hovedsakelig oppstått med bakgrunn i at Langemyr skole i Grimstad ikke lenger gir tilbud om videregående opplæring. Dette medfører at Aust-Agder fylkeskommune må finne løsninger for flere elever til alternativ opplæring/hverdagslivstrening ved de tre forsterkede skolene, Møglestu, Sam Eyde og Tvedestrand og Åmli.

Siden Langemyr ligger i vestregionen blir utfordringene særlig store for Møglestu videregående skole.

Midlertidig tiltak

I samråd med skolen har fylkesrådmannen kommet fram til et midlertidig tiltak i form av en brakkerigg. Denne vil inneholde to klasserom, grupperom og toaletter og garderobe.

Det er ingen optimal løsning, men er tilstrekkelig for å løse det akutte behovet, mener fylkesrådmannen.

Brakkeriggen kan være på plass og operativ til skolestart i august 2018.