Brakker blir nye klasserom

Fylkesrådmannen går inn for å bygge en brakkerigg ved Møglestu videregående skole i Lillesand fordi skolen trenger flere klasserom og grupperom. Lokalene skal stå ferdige til skolestart til høsten. Fylkespolitikerne behandler saken neste uke.