Bowling mot Parkinson

Bowling har vist seg å være bra for folk med Parkinsons sykdom. Kristiansand er blant stedene med et slikt tilbud.

Bowling er mer enn tidsfordriv og jakt på strike. For parkinsonspasienter har bowling vist seg å være bra for både kropp og sinn.