Bot på en halv million etter hogst

Farsund kommune krever en halv million kroner i erstatning fra en mann som har saget ned 20 kommunale trær på Varbak uten lov.

Det er kommunens eksterne rådgiver som har vurdert skadeomfanget til mellom 450 000 og 700 000 kroner, skriver Farsunds avis.

Rådmann August Salvesen i Farsund har nå politianmeldt mannen for å felle de rundt hundre år gamle furutrærne, og åpner i anmeldelsen for at saken kan løses i Konfliktrådet.

Mannen som hugget trærene har en tomt som grenser opp mot den kommunale parken hvor trærne ble hugget.

Stygge spor i parken

De 20 felte trærne var blitt kvistet og kjørt med traktor gjennom parkskogen og lagt i en haug ved vannbassenget på Varbak. Traktoren som var blitt brukt etterlot seg dype hjulspor i den kommunale parken.

– Antallet trær, og det at de sto i en park, har vært en medvirkende årsak til at beløpet er såpass høyt, sier Salvesen til avisa.

Mannen som hugget trærne har tidligere sagt til Farsunds avis at han handlet i god tro, men at han i ettertid har innsett at han burde ha søkt om tillatelse.