Bør få vanskeligere oppgaver

Elever bør få vanskeligere matteoppgaver enn hva de får i dag, det mener Jorunn Reinhardtsen, førsteamanuensis ved institutt for matematiske fag ved Universitetet i Agder. Hun mener at elevene må lære seg matematikk på en annen måte.