Jobbens forsikring løftet Terje Andersen ut av helsekøen

Terje Andersen er en av 300 000 nordmenn med privat helseforsikring. Stadig flere nordmenn får helseforsikring betalt av sin arbeidsgiver.

Terje Andersen

Service-ingeniør Terje Andersen fryktet opptil et halvt års sykemelding på grunn av en kne-skade. Etter å ha blitt operert ved et privat sykehus, regner han med å bli sykemeldt i tre-fire uker.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Siri Mathiesen

Direktør i NHO Agder, Siri Mathiesen, sier mange bedrifter ikke har råd til å la sine ansatte stå i offentlig helsekø.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Nærmere 300 000 nordmenn har nå privat helseforsikring. Det er 60 prosent flere enn i fjor, og tallet er raskt stigende.

De alle fleste private helseforsikringene er betalt av arbeidsgiver.

Det er stor økning i etterspørselen etter privat helseforsikring over hele landet, men økninga har vært spesielt stor i agderfylkene.

Direktør i NHO Agder, Siri Mathiesen, mener dagens helsekøer er så lange at næringslivet tvinges over på private helseforsikringer.

– Våre bedrifter er med i et verdensmesterskap hele tida, og da kan man ikke sette seg på bakerste benk og vente i seks måneder. Det sier seg selv at da må man ta i bruk alle de virkemidler man har tilgjengelig. Man har nesten ikke råd til å la være, sier Mathiesen.

Slipper å stå i kø

Service-ingeniør Terje Andersen jobber for offshore-giganten National Oilwell Varco i Kristiansand. Han måtte ha ventet flere måneder på en menisk-operasjon ved et offentlig sykehus, men jobbens helseforsikring løftet ham ut av køen.

– I praksis betyr det at jeg slipper å stå og vente seks måneder i kø for å komme inn å få tatt operasjonen.

– Fordelen er også at jeg kan velge litt selv når jeg vil ta den. Jeg reiser mye i jobben, og dermed passer det ikke alltid at jeg er borte. Hadde jeg måttet ta operasjonen i statlig regi, hadde jeg kanskje måttet utsette den enda en gang, og da kunne det ha gått et år før jeg hadde fått tatt operasjonen, sier Andersen.

Ortopedisk kirurg Ove Austgulen ved Sørlandets spesialistsenter tegner et kryss med en kulepenn på Andersens venstre kne før han skal inn på operasjonsbordet. Mange nordmenn venter i månedsvis på et sånt inngrep, som tar 10-15 minutter.

Unngår lang sykemelding

Andersen fryktet opptil et halvt års sykemelding, men med forsikringa i orden, går det unna på få uker.

– Jeg vil anta at jeg i alle fall ville vært sykemeldt i fem-seks måneder. Du kan være heldig å få en drop-in-plass fordi noen melder avbud, men i min situasjon er det veldig vanskelig. Jeg er en måned borte av gangen og en måned hjemme.

– Nå får jeg tre-fire ukers sykemelding. Du kan korte det ned til en-to uker om man har en jobb der man ikke belaster beina mye, sier Andersen.

– Sparer det offentlige for sykepenger

National Oilwell Varco helseforsikret nylig alle sine 3 000 ansatte.

Privat helseforsikring er et ansatt-gode både for jobb og fritid, sier personaldirektør Kjell Gunnar Hammen i offshore-selskapet.

– Vi som bedrift tar vare på de ansatte både i jobb og fritid. Og dersom de får en skade kan de raskere komme tilbake i jobb.

– Det andre argumentet vårt er at dersom de kommer raskere tilbake i jobb, kan de være med å produsere og skaffe oss inntekt. I tillegg vil det spare det offentlige for sykepenger, sier Hammen.

– Trykket øker

Etterspørselen etter privat helseforsikring har økt stort på Sørlandet. Vertikal Helseassistanse, som er markedets største aktør, noterer 30 prosent flere agder-bedrifter det siste året. Antall nye personer med forsikring er nesten tredoblet til 5090.

Per Kristian Andersen

Per Kristian Andersen ved Sørlandets spesialistsenter har fått nesten like mange henvisinger per uke nå i høst, som han i fjor hadde på én måned.

Foto: Eirik Damsgård / NRK

If har også en enorm vekst. Og det merker daglig leder Per Kristian Andersen på landsdelens eneste privatsykehus.

– Vi får mange flere henvendelser. Trykket øker og vi må utvide arbeidstidene, for vi har også offentlige pasienter som vi tar hensyn til, sier Andersen.

Han har fått nesten like mange henvisinger per uke nå i høst, som han i fjor hadde på én måned. Og noen forsikringssaker går igjen.

– Det er et kne, gjerne minisk, eller ei skulder. De to er veldig tydelige. Man har sannsynligvis sett på ventetidene i det offentlige, som kan være opptil seks måneder, mens vi har en leveringstid på to uker, sier Andersen.

– Skaper sosiale ulikheter

Statssekretær Kari Henriksen

Kari Henriksen (Ap) i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget liker dårlig at stadig flere bedrifter kjøper helseforsikring til sine ansatte.

Boomen i salg av private helseforsikringer er bekymringsverdig, mener Kari Henriksen (Ap) i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Hun frykter en gryende helsekløft i norsk arbeidsliv.

– Jeg er bekymret for utviklinga, for forsikringsordningene skaper en stor grad av sosial ulikhet i forhold til tilgang på helsetjenester.

– De skaper også ulikhet internt i de bedriftene som har slik finansiering, det ser vi av den lille forskninga som er gjort på dette, sier Henriksen.

Hun mener det er lett å forstå at folk ønsker seg slike forsikringer, men mener bedrifter burde tenke mer langsiktig.

– Det er veldig lett å forstå på individnivå, for de fleste vil ha god helse, og vi vil ha det med en gang. Men bedriftene bør være mer opptatt av at de faktisk nå er med på å lage sosiale ulikheter i helse, noe vi har signaler om at de skal prøve å få ned. De skal ha et arbeidsliv som skal inkludere alle.

– Men de får folk raskere tilbake i jobb.

– Ja, de får noen raskere tilbake. De får de som har små skader raskere tilbake. Men de fleste av disse forsikringene fanger ikke opp andre typer problemer som har mer langvarig karakter, som innenfor psykisk helse og rusfeltet for eksempel.

– Innenfor de bedriftene som har privat helseforsikring, betyr det at bedriftene prioriterer unge menn med bedriftsidrettsskader, eller at de har fått minisk-problemer når de sykler Birken. Det er en veldig snever gruppe disse forsikringsordningene fanger opp, sier Henriksen.