Hopp til innhold

Bønder tapper butikker for øl

De kjøper ikke smør, melk eller fløte. Misfornøyde bønder i Aust-Agder hamstrer øl for å vise hva de mener om tilbudet de har fått fra staten.

Bøndene på Sørlandet prøvde å tømme butikken for øl. Aksjonen var en del av bøndenes protest mot tilbudet de har fått fra staten.

I Arendal protesterte bøndene onsdag ettermiddag med å kjøpe opp øl i butikkene. På denne måten vil de vise hva som skjer når butikkene blir tomme for én vare. Aksjonen er ikke gjennom Bondelaget.

Knut Olimstad

Bonde Knut Olimstad håper andre folk kaster seg på øltømmingsaksjonen for å støtte norsk landbruk.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Nå skal vi tømme noen butikker for øl og vi begynner med Coop på Stoa siden det er den største butikken. Vi gjør dette for å vise at det ikke er en selvfølge at alle varer fins i butikkene til enhver tid.

– Med den regjeringa vi har nå, må noen drive voksenopplæring, sier bonde Knut Olimstad.

Forståelse

I sin protestaksjon har bøndene valgt øl fordi det er en mindre viktig vare. De ønsker ikke å ramme folk flest ved å kjøpe opp nødvendige dagligvarer.

Det har vært stor avstand i forhandlingene mellom staten og bøndene. Staten kom opp med et tilbud om 150 millioner kroner ekstra til bøndene neste år. Det er 1350 millioner kroner mindre enn bøndenes krav.

I går ble det brudd i jordbruksforhandlingene etter at staten og bøndene ikke klarte å bli enige. Både i går og i dag har bønder i hele landet protestert mot tilbudet de har fått fra staten.

Bondeaksjon

Det ble tilløp til kaos da rundt 20 bønder samtidig lastet opp øl og skulle gjennom kassa for å betale.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK
Bønder Stoa

Bønder samlet seg til protest på Stoa i Arendal klokka 15.00 i dag.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Knut Olimstad er ikke redd for at aksjonen deres vil skape dårlig stemning blant folk.

– Nei, jeg tror folk har sympati med det, for dersom vi tar øl så går ikke det ut over noen, det er en luksusvare.

Ber folk om hjelp

Butikksjefen i Coop Stoa sier de ikke vil klare å tømme butikken, fordi det er for kort vei til bryggeriet.

Olimstad har ikke forventning om at bøndene alene skal klare å tømme hyllene.

Han håper at aksjonen skal spre seg, slik at også andre hjelper til å tømme butikkene for øl. Via Facebook og andre kanaler oppfordrer de folk til å hjelpe dem.

– Vi starter noe som folk kan være med på. Folk som støtter norsk landbruk kan handle litt ekstra øl i dag, så får vi den hjelpa vi trenger. De melder grillvær til helga, så å ha noen øl ekstra kan ikke gjøre noe, sier Olimstad.

Totalt uenig

– Det var en underlig aksjon, sier varaordfører i Arendal, Anders Kylland fra Frp.

Han har respekt for at bøndene aksjonerer, men sier at han ikke har sympati med dem. Han mener det er bra at det blir en endring i landbrukspolitikken.

Anders Kylland, varaordfører i Arendal

Varaordfører i Arendal, Anders Kylland (Frp), sier han ikke har sympati med de aksjonerende bøndene.

Foto: Leif Dalen

– Bøndene får en økning på linje med det andre grupper i samfunnet får. Det virker som om de på forhånd har bestemt seg for at de ikke skal godta dette. Det er tydeligvis motstand mot modernisering og mindre byråkrati i landbruket, sier Kylland.

Han sier at det godt kan stemme at bønder på Sørlandet kommer noe dårligere ut, siden de fleste brukene er små her, men han kaller det tomme trusler når bøndene sier at norsk matproduksjon er i fare.

– Landbrukspolitikken er et virvar av subsidier som ikke harmonerer med utviklinga i samfunnet for øvrig. Vi trenger en endring i landbrukspolitikken og jeg synes Regjeringa har lagt opp et godt opplegg.

Kylland synes det er for lite fokus på at mange bønder kommer langt bedre ut enn før.

– Særlig de som driver med sau og melkeproduksjon kommer bedre ut, men det blir ikke fremhevet. Bøndene burde heller fokusere på det positive i landbruket, i stedet for å bare si at dette handler om subsidier.