Bønder over 65 år får ikke støtte

Bønder over 65 år i Bygland får ikke tilskudd til ny driftsbygning. Kommunestyret har vedtatt ei alders­bestemt ordning, der bønder frem til fylte 40 år får dekka 10 prosent av investeringa, men at den da gradvis reduseres, skriver Setesdølen.

Bønder over 65 år i Bygland får ikke tilskudd til ny driftsbygning. Kommunestyret har vedtatt ei alders­bestemt ordning, der bønder frem til fylte 40 år får dekka 10 prosent av investeringa, men at den da gradvis reduseres, skriver Setesdølen.