Hopp til innhold

Bølgevinge kan få innovasjonspris

Firmaet Engervik Technology i Kristiansand er en av de nominerte til Innovasjonsprisen under den store olje- og energimessen i Stavanger.

Terje Engervik

Ingeniør Terje Engervik står bak utviklingen av en ny type bølgevinge som skal utnytte kraften i havstrømmene.

Foto: Engervik Technology

– Engervik Technology har utviklet et helt nytt system som produserer energi fra havstrømmer ved hjelp av komprimert luft.

Det sier ingeniør og oppfinner av det nye systemet, Terje Engervik, til NRK.

Han er godt fornøyd med at selskapet er nominert til prisen.

Bølgevinge

Coriolis foil swing generator

Slik ser bølgevingen ut.

Foto: Engervik Technology

Systemet fungerer ved at man plasserer en stor vinge på havbunnen som jevnlig fylles med luft ovenfra.

Etter hvert som vingen beveger seg opp og ned ved hjelp av havstrømmene, komprimeres luften, og blir en energibærer.

– Dette er en ny måte å tenke på når det gjelder å hente ut energi fra havstrømmer. Det nye med denne løsningen er at man går direkte fra en havstrøm og over til trykkluft. Trykkluft er en energibærer og kan drive for eksempel generatorer som kan produsere strøm, eller man kan transportere trykkluft direkte til forbruker, sier Engervik.

Slik kan dette nye systemet utnytte de konstante havstrømmene til å produsere energi.

– Fordelen er at havstrømmene har et stort potensial av energi. Man kan erstatte bruken av alt fossilt brensel på hele kloden dersom man kunne utnytte havstrømmene optimalt, sier han.

Universitetssamarbeid

Produksjon av bølgevinge

Her monteres og testes vingen som skal utnytte havstrømmene.

Foto: Engervik Technology

Engervik har samarbeidet med NTNU i Trondheim og Washington State University i USA om selve utviklingen og testingen av systemet.

Men det vil enda ta noen år før det kan settes i produksjon.

– Det ligger nok noe frem tid. Vi ser for oss en fire-fem år med utprøving og testing før vi ser for oss en kommersiell produksjon av dette, sier han.

Engervik Technology er nå nominert til Innovasjonsprisen under den store olje- og energimessen i Stavanger, som starter neste uke.

For et lite firma med bare tre ansatte, er det en stor anerkjennelse, og det åpner nye muligheter.

– Vi er i det første steget når det gjelder å gjøre konseptet kjent, og det er viktig for oss. Vi vil nå gå videre med prosjektet og trenger støttespillere, sier Engervik.