Blokk-protest i Grimstad

18 grunneiere protesterer mot boligblokker i Vikkilen i Grimstad. Hevder kommunen lar seg presse av sterke økonomiske interesser.

Johan Riebe

- Denne toppen og andre koller rundt her vil bli flatsprengt, sier Johan Riebe. Han er en av grunneierne som ikke vil ha boligblokker som nærmeste nabo.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Blokk-bebyggelsen vil ødelegge miljøet i området, hevder grunneier Johan Riebe.

Sammen med 17 andre grunneiere i Grimstad protesterer han mot planene om gigantutbygging av boligblokker i nærheten av sjøen ved Vikilen. En av grunneierne i området står bak prosjektet, mens flertallet som berøres er sterkt i mot.

– Noen får bebyggelse tett innpå huset som vil ta all sol og utsikt. Andre får flatsprengt en stor topp like inntil husveggene og får en ruvende blokkbebyggelse på den høyeste toppen i område.

- Det er også ganske store konsekvenser for sjøarealene og strandlinja som er satt av til friluftsområde, sier Riebe.

– Vi blir overkjørt

I et relativt uberørte naturområde i Vikkilen, sentralt i Grimstad, skal etter planen flere koller flatsprenges for å gi plass til boligblokker på det høyeste punktet i området

De 18 grunneierne som nå reagerer på planene utgjør hele 85 prosent av grunneierne i området som bli berørt , men hevder de har blitt totalt overkjørt i forslaget til reguleringsplan og at kommunen lar seg presse av sterke økonomiske interesser med Asplan Viak i spissen.

– Vi har sett at Asplan Viak har hatt en tett dialog med kommunen hele veien og fått gjennomslag for sine syn i alle større sammenhenger. Når Asplan Viak legger fram saken gang på gang i teknisk utvalg - mens vi kanskje blir spurt som tilhørere på slutten av et møte uten å være forberedt - så sier det seg selv at vi blir overkjørt, sier Riebe.

Avviser påstanden

Men kommunen avviser påstandene om at de lar seg styre av sterke økonomiske interesser. Det sier enhetsleder for forvaltningstjenesten i kommunen, Torgeir Neset.

– Det vil jeg på det sterkeste avvise at vi lar oss presse. Vi utfører en saksbehandling som skal være objektiv og i henhold til kommuneplanen.

- Det er del av av utviklingen av Grimstad sentrum at det vil bli behov for større leilighetsbygg for å dekke boligetterspørsselen. Det er naturlig at sånne utbygginger vil komme i konflikt med eksisterende bebyggelse, sier Neset.

Trenger flere tusen boliger

Eneboliger preger i dag Grimstad, men med et stadig voksende innbyggertall blir det ikke plass til bare eneboliger . I kommuneplanen regnes det med 30 000 innbyggere i løpet av 25 år. Ordfører Hans Antonsen har tidligere uttalt at befolkningsveksten utfordrer boligbyggingen i kommunen.

– Det betyr voksesmerter, sa ordføreren, som regner med et behov på 5000 til 7000 nye boliger i Grimstad.

Les mer: Grimstad øker til 30 000

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.