Blodparasitt oppdaget for første gang i elg

En studie gjennomført i Froland i Aust-Agder har for første gang påvist blodparasitten Babesia i elg. Bak studien står professor emeritus ved Høgskolen i Telemark, Olav Rosef.

For første gang i verden er parasitten babesia oppdaget i elg. Og det er gjort i Froland. Parasitten bæres rundt med flott. Forskere har også funnet overraskende mange infeksjoner hos skogens konge.

Innsamlet flått fra elg i Froland, brukt i studier som viser stor grad av infeksjon hos skogens konge.

Elgen infiseres av flått, som det finnes mye av i skogene på Sørlandet.

Milt- og flåttprøver fra elg har gjennom høstjakta blitt samlet inn av jegere i Froland i Aust-Agder, og analysert på universitetet i Kaunas i Litauen, der Rosef fungerer som gjesteprofessor.

Han ble mest overrasket av at en stor del av elgstammen har en eller flere infeksjoner.

– Jeg hadde ikke ventet det, sier Rosef til NRK. Særlig er en bakterie kalt Anaplasma phagocytophilum sterkt tilstede.

Nær halvparten smittet

Nesten halvparten (42,9%) av elgene i undersøkelsen var smittet av Anaplasma-bakterien.

Olav Rosef

Professor emeritus ved Høgskolen i Telemark, Olav Rosef, har gjennomført studien av helsetilstanden hos elg i Froland, sammenlignet med elg fra blant annet Øystre Slidre i Oppland.

Foto: Pål Tegnander / NRK

I elg fra kontrollområder uten flått ble denne bakterien ikke funnet. Blodparasitten Babesia ble funnet i 5,7% av elgene som var med i undersøkelsen. Heller ikke den ble funnet i området uten flått.

Du kan lese hele studien her (ekstern lenke).

Skrøpeligere dyr

En av teoriene som forskeren fremsetter er om infeksjonene hos den undersøkte elgen kan forklare at elgen er mindre og med en skrøpeligere helse i agderfylkene enn andre steder.

Elg skutt av jeger

Elg i Oppland er større og friskere enn elg i agderfylkene. Ei heller infisert av flått.

Foto: NRK

I undersøkelsens kontrollområde, Øystre Slidre i Oppland, finnes det ikke flått, og heller ingen flåttbårne infeksjoner.

– Vi skal ikke se bort fra at dette kan ha betydning for både helsetilstand, trivsel og til slutt slaktevekten hos viltet, sier Rosef.

Jegerne følger studien

Han får støtte fra leder av Froland viltnemnd, Øyvin Froland.

– Dette viser at det ikke bare er tilgangen på mat, men også andre faktorer som spiller inn med tanke på at elgen hos oss er mindre enn andre steder, sier han.

Han mener studien er en verdifull kilde til kunnskap om elgens helsetilstand, som ikke har vist stor forbedring selv etter mange år med god tilgang på mat.

Øyvin Froland

Leder av Froland viltnemnd, Øyvin Froland, synes det er interessant at lav slaktevekt er sammenfallende med flåttinfeksjoner på Sørlandet.

Foto: Pål Tegnander / NRK

For ordens skyld. Ingen av infeksjonene gjør kjøttet farlig eller uspiselig for mennesker.