Blir med statsministeren til Helsinki

Fredag drar NODE-leder Anne-Grete Ellingsen på utenlandsreise med statsminister Erna Solberg. De skal møte en rekke andre statsministre.

Anne-Grete Ellingsen

Ellingsen er én av fem norske eksperter som statsministeren tar med til «Northern Future Forum» i Helsinki. Der møtes statsministrene fra Norden, Baltikum og Storbritannia.

– Anne-Grete Ellingsen leder en av våre fremste næringsklynger som nylig fikk status som «Global Centre of Expertise». Jeg har møtt Ellingsen flere ganger, og det blir interessant å trekke på hennes erfaring i diskusjoner om innovasjon og utdanning med mine statsministerkollegaer, sier statsminister Erna Solberg.

Britisk initiativ

«Northern Future Forum» ble avholdt første gang i London i 2011, etter initiativ fra Storbritannias statsminister David Cameron. I forumet skal Storbritannia, de nordiske og de baltiske landene (Estland, Latvia og Litauen) drøfte ulike samfunnsutfordringer.

Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg (H).

Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll
Dag Rune Olsen

Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.

Foto: UiB

Statslederne har med seg eksperter innen ulike samfunnsområder.

Årets samling har to hovedtemaer:

  • Hvordan stimulere til fremvekst av nye, innovative bedrifter, gjerne med miljøvennlig teknologi?
  • Hvordan sikre konkurransedyktige utdanningssystemer?

– Har med gode representanter

Erna Solberg har i tillegg til Ellingsen med seg rektor Dag Rune Olsen fra Universitetet i Bergen, styreleder Kjersti Kleven i Kleven Maritime AS, administrerende direktør ved Connect LNG, Morten A. Christophersen og professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Jørn Rattsø.

– Disse fem har interessant erfaring og nyttig kunnskap innen næringsliv, innovasjon og utdanning. De er på hver sin måte gode representanter som jeg er stolt av å ha med i diskusjoner og drøftinger i Helsinki, sier statsminister Erna Solberg.

Det har hittil ikke lykkes NRK å få kommentar fra Anne-Grete Ellingsen.