Blir ikke nye regler for politisk oppførsel i Valle

Det blir ingen nye retningslinjer i Valle for hvordan politikere skal oppføre seg i ulike råd og utvalg. Det sier ordfører Tarald Myrum (Sp) til NRK etter at saken er diskutert på et politisk seminar nylig.

Tarald Myrum

Ordfører Tarald Myrum sier alle parter nå er enige om å være bevisste på sin egen politiske oppførsel og språkbruk.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Kulturleder Torunn Charlotte Lund i Valle fyrte nylig av en bredside mot oppførselen til flere politikere i kommunen.

I en e-post til arbeidsmiljøutvalget i kommunen krevde hun nye retningslinjer for hvordan politikere skal oppføre seg mot hverandre i politiske debatter.

Hun kritiserte også enkelte politikeres språkbruk og oppførsel mot ansatte i kommuneadministrasjonen.

Steinar Kyrvestad

Steinar Kyrvestad (Ap) ønsker ikke retningslinjer for politikeres språkbruk.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Arbeiderpartiets gruppeleder Steinar Kyrvestad gikk sterkt imot forslaget fra kulturlederen om nye etiske retningslinjer for hvordan politikerne bør oppføre seg.

Han mener et frodig språk i kommunestyret er en fordel og sier han aldri har reagert på språkbruken i kommunestyresalen.

Skal være mer bevisste

Ordfører Tarald Myrum (Sp) sier til NRK at alle parter nå har blitt enige om at man skal være mer bevisste på hvordan man snakker til hverandre og hvordan man oppfører seg i ulike råd og utvalg.

– Etter at denne saken kom opp så har vi hatt et seminar med kommuneorganisasjonen KS til stede. Vi har blitt enige om at alle skal være mer bevisste på dette, sier han.

– Betyr det at dette nå ikke blir en politisk sak som kunne ha endt med nye retningslinjer for oppførsel?

– Ja, det betyr at denne saken nå er avsluttet og at alle er blitt enige om å være mer bevisste på problematikken, sier Myrum.

Ordføreren sier han har inntrykk av at alle parter nå er fornøyd med denne løsningen.

– Innspillet var viktig i så måte og mitt inntrykk er at alle parter er komfortable med utfallet av denne saken.

Innbyggerne skal si sitt

Ordfører Tarald Myrum sier til NRK at det også er bestemt at det skal gjøres en stor innbyggerundersøkelse i regi av KS.

– Vi har bestemt oss for å gjøre en innbyggerundersøkelse hvor denne problematikken vil bli berørt. Folk i kommunen vil dermed kunne si sin mening om denne problemstillingen, sier han.

– Når vil dette skje?

– Jeg har ikke nøyaktig tidspunkt, men det vil bli på nyåret, sier han.

Har fått mye støtte

Torunn Charlotte Lund

Kulturleder i Valle Torunn Charlotte Lund har reagert på politikeres språkbruk.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Kulturleder i Valle, Torunn Charlotte Lund, har fått mye støtte etter at hun gikk ut og kritiserte oppførselen til flere politikere i kommunen.

– Jeg har fått en overveldende respons i positiv forstand, og den har vært mye større enn jeg hadde forventet.

– Hva har folk sagt til deg?

– Jeg har fått åpne støtteerklæringer på Facebook. Jeg har fått sms og telefoner. Folk har stukket innom meg på kontoret. Folk som ikke kjenner meg har kommet bort til meg. Og det jeg får høre er at folk synes det er veldig bra at dette ble tatt opp nå, sier Lund.

Hun sier støtten i hovedsak kommer fra mennesker i lokalsamfunnet, men at hun også har fått støtte fra folk som er engasjert i politikk i kommuner andre steder i landet.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra folk i politikken om at dette er noe som bør tas opp. Og det er så visst ikke et spesielt problem for Valle, selv om jeg nok mener at vi i Valle har noen utfordringer som vi bør gripe fatt i, sier hun.

Lund sier hun oppfatter at folk i Valle føler det som en lettelse at denne saken har blitt tatt opp i det offentlige rom.

– Jeg forventer nå at denne saken blir jobbet med slik arbeidsmiljøutvalget i Valle har foreslått. Vi må prøve å forankre de etiske retningslinjene vi har på en ordentlig måte. Men først og fremst håper jeg at folk tenker seg bedre om når man uttaler seg, og at vi skal være veldig bevisste på hva slags rollemodeller vi er for barn og ungdom.

– Hvorfor er det viktig?

– Kommunestyremøtene i Valle blir sendt på radio og de ligger ute på nettet til evig tid. Vi voksne er barns rollemodeller og det vi gjør forplanter seg nedover til barn og ungdom. Hvis vi voksne snakker respektløst til hverandre så får man en oppfatning at dette er helt greit, avslutter hun.

Ordfører Tarald Myrum i Valle innrømmer at språkbruken i kommunestyret av og til er så hard at den burde vært klubbet ned. Kulturlederen i kommunen  krever nå nye retningslinjer for politikere.