- Hører ikke på oss

Denne forsamlingen bryr seg ikke om meningene til de unge, mener ungdommene selv.

Grimstad kommunestyre

Grimstad kommunestyre må høre på ungdommen og bruke de ressursene som finnes blant barn og unge i kommunen, mener Cecilie Takle. (Arkivfoto).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fredag presenterte ungdom i Grimstad en ungdomsplan for politikerene i byen. Målet for ungdommene er at de skal bli tatt mer på alvor.

Tillitsvalgt blant ungdommen, Cecilie Takle, sier ungdom føler at de ikke blir hørt av politikerne.

- Vi har barn og unges kommunestyre, men det fungerer ikke i praksis. Vi får uttale oss og de hører på oss, men det skjer ingenting derfra og ut, sier Takle.

Ordføreren enig

Barn og unges kommunestyre består av representanter fra barnetrinnet og ungdomstrinnet. Men Takle mener de har minimal innflytelse på politiske saker.

- Vi mener det er behov for å vurdere både medvirknings- og demokratisituasjonen i Grimstad. Og vi mener det er behov for å legge fram et forslag om disponering av fagskolen, som er sentral i planen vår, sier Takle.

- Hva håper dere nå skal skje?

- Vi håper politikerne skal innse hvor aktive ungdommer som faktisk finnes i Grimstad og at de vil bruke oss som den ressursen vi er for kommunen.

Takle sier ordføreren i dag var svært lydhør da ungdomsplanen ble lagt fram.

- Ordføreren la seg flat og var helt enig i det vi sa.