Blir ikke enige i antibiotika-strid

Pasienter som trenger langvaring antibiotika-behandling bør få være hjemme, mener Sørlandet sykehus. – Ikke vårt ansvar, sier Kristiansand kommune.

Per Engstrand

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus synes det er unødvendig at pasienter med langvarig antibiotika-behandling ligger på sykehuset i uker og måneder.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Antibiotikastriden mellom Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune kan få konsekvenser for resten av Helse-Norge, ettersom det nå avgjøres av en nasjonal ekspertgruppe.

Uenigheten knytter seg til antibiotika-pasienter som trenger langvarig, intravenøs behandling - og hvem som skal ha ansvaret for dem.

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus synes flere av hans pasienter burde fått bo hjemme i sommer.

– De burde ikke behøve å ligge på sykehus

– Vi regner med det gjelder fire-fem pasienter per måned nå for tiden, men det kan bli flere på sikt. Konkret betyr det at noen pasienter har måttet ligge på sykehus unødvending lenge, sier Engstrand.

Én av flere intensjoner i samhandlingsreformen fra 2012 er at pasienter skal pleies raskere og enklere av sin hjemkommune.

null

Sykehus og kommuner klarer ikke bestemme seg for hvem som skal ha ansvaret for å gi antibiotika-behandling til pasienter.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Men Sørlandet sykehus og kommunene er rykende uenige når det gjelder hvem som skal ta ansvaret for en pasient som trenger opptil to måneders antibiotikabehandling.

– Dette gjelder jo en del yngre pasienter som får infeksjoner i hofte og skjellett, og som trenger behandling i seks til åtte uker. Den behandlingen kan de med fordel få hjemme, slik at de ikke behøver å ligge på sykehus, mener Engstrand.

Han peker på at mange kommuner allerede har dette som praksis.

Mener kommunene ikke har kapasitet

Helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Wenche Dehli, mener den kommunale helsetjenesten ikke har kapasitet til å behandle denne pasientgruppen.

– Nei, ikke sånn som vi er rigget i dag. Det handler om kompetanse og hvordan denne kompetansen er organisert, sier hun.

Wenche Pedersen Dehli

Helse- og sosialdirektør i Kristiansand, Wenche P. Dehli, mener det trengs kompetansebygging dersom kommunene skal ta seg av antibiotika-pasienter.

Foto: Kristiansand kommune

Dehli mener kommunene må få mer opplæring og større kapasitet dersom de skal ta over håndteringen av antibiotika-pasienter.

– Sykhuset er jo rigget for denne typen behandling. Det er ikke kommunene slik det er i dag. Den kommunale helsetjenesten er ikke dimmensjonert for et økende antall pasienter på langvarig, intravenøs antibiotika-behandling, sier hun.

Dehli legger i tillegg til:

– Det er ikke slik at pasientene blir sendt frem og tilbake. De blir liggende på sykehuset, mens sykehuset sender betalingskrav - som vi inntil videre unnlater å betale. Pasientene har krav på forsvarlig behandling, det er det som viktigst. Vi har tydelig har sagt at vi ikke har faglig forsvarlige ordninger for dette slik det er i dag.

Striden skal behandles i Tvisteløsningsnemnda i Helsedirektoratet i august.