NRK Meny
Normal

Blir det fulltidsskole i Vegårshei?

Fulltidsuke for alle skolebarna i Vegårshei vil fremme likestillingen i kommunen. Det mener direktøren i Likestillingssenteret. I kveld avgjør politikerne om det blir fortsatt firedagers skoleuke.

Firedagersuke i Vegårshei

Skal disse barna fortsatt ha fri hver onsdag? Det blir avgjort i kveld.

Foto: Leif Dalen

I kveld skal kommunestyret i Vegårshei avgjøre om firedagers-skolen skal omgjøres til ordinær femdagers skoleuke.

Dagens system med firedagers skoleuke i flere distrikts-kommuner underbygger den sørlandske tanken om at mor skal være hjemme, mens far jobber.

Goro Ree-Lindstad, direktør Likestillingssenteret

Femdagers skoleuke kan få flere kvinner ut i fulltidsjobb, mener Gro Ree-Lindstad på Likestillingssenteret.

Foto: Likestillingssenteret

Det mener direktør ved Likestillingssenteret, Goro Ree-Lindstad.

– Sørlandet er jo den landsdelen som har høyest andel kvinner som jobber deltid. Kanskje det å få en femdagers skoleuke er en av de gode tingene man kan gjøre for å få flere kvinner i fulltidsstillinger, sier Ree-Lindstad.

Seks kommuner på Agder praktiserer firedagers skoleuke. Vegårshei er eneste kommune i fylket som har firedagersuke for barn helt opp til 5. klasse.

Stram økonomi avgjør

Vegårshei har hatt en god befolkningsvekst de siste ti årene og det har ført til flere elever ved skolen.

– Det er bra for vi ønsker jo å være en attraktiv bokommune, men det betyr også at vi får utfordringer med plass og størrelser på skoleklassene, forteller ordfører Kirsten Helen Myren (Sp).

Kommunen har en stram økonomi og får snart et nytt inntektssystem. Myren er bekymret fordi kommunen får enda mindre inntekter fremover.

Kirsten Helen Myren

Ordfører Kirsten Helen Myren, bruker stram økonomi som argument for å beholde firedagers skoleuke.

Foto: NRK

– Da må vi ta noen valg og da mener jeg at vi må få orden på de andre behovene først, så får organisering av skoleuka komme i neste omgang, sier ordføreren.

Lange dager gir mindre læring

Kåre Mortveit, ved Utdanningsforbundet i Aust-Agder, sier at forskningen forteller at kortere og flere dager er bedre enn lengre og færre dager når man er ung.

Kåre Mortveit

Kåre Mortveit i Utdanningsforbundet er skeptisk til firedagers skoleuke.

Foto: Svein Sundsdal/NRK Sørlandet

– Lengre dager betyr at læreevnen kan synke, sier han.

Alle kommunene i Oslo, Akershus og Vestfold har femdagers skoleuke for alle trinnene, mens 17 av 26 kommuner i Sogn og Fjordane har ulike varianter av firedagersuke. I Telemark har 9 av 18 kommuner firedagersuke, mens på Agder har 6 av 30 kommuner firedagersuke.

Ordfører Myren er åpen for fulltidsskolen for de minste på lengre sikt.

– Jeg ser at femdagersuke kan påvirke kulturen slik at flere ønsker å jobbe mer og at dette på sikt vil gi mange positive følger, legger hun til.

I kveld avgjør kommunestyrepolitikerne om de minste skolebarna skal sette seg ved skolepulten hver dag eller om firedagersuka fortsetter som i dag.