Blinde Astrid (67) frykter å miste taxistøtte: – Jeg kommer til å bli helt isolert

Astrid Hopland Svendsen frykter hun vil gå fra 300 taxiturer i året til 50 fordi hun bor i «feil» del av fylket.

Astrid Hopland Svendsen.

Astrid Hopland Svendsen (67) frykter hun vil gå fra 300 taxiturer i året til 50 fordi hun bor i «feil» del av fylket.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

– Det vil være en katastrofe for meg. Jeg føler meg allerede som en byrde, og kan ikke be venner og familie om å kjøre meg rundt.

67-åringen fra Kristiansand har vært helt blind de siste 30 årene. Hun lever et aktivt og sosialt liv, men er helt avhengig av dør-til-dør taxi.

– Jeg er ikke så tøff at jeg tør forflytte meg alene ute. Jeg frykter at jeg nå kommer til å bli helt isolert.

Astrid Hopland Svendsen og Anita Skagestad.

Astrid Hopland Svendsen er avhengig av dør-til-dør-taxi for å komme seg rundt. Og hun trenger ledsager Anita Skagestad når hun er ute.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Ny ordning

– Dette er et godt eksempel på hvor galt det kan gå når man skal innføre en statlig ordning bit for bit. Det sier leder av Blindeforbundet, Terje André Olsen.

TT-ordningen er ulik for blinde og rullestolbrukere alt etter hvor de bor i landet.

Bare ni fylker er med i den utvida, statlige TT-ordningen, som gir brukerne store ekstrasummer. En ordning hvert enkelt fylke må søke om.

Etter fylkessammenslåingen skal Agder fylkeskommune vedta en felles TT-ordning.

Nå frykter blinde og rullestolbrukere vest i Agder at de skal ende opp med halvparten av støtten brukerne får øst i fylket.

For det er bare i gamle Aust-Agder brukerne også får ekstrapengene fra staten.

Olsen mener det er på høy tid den utvida TT-ordninga skal gjelde for alle fylker.

– Folk som bor like ved siden av hverandre på ei fylkesgrense som ikke er lenger, blir behandla forskjellig.

NRK forklarer

Hva er TT-ordninga?

Et særskilt transporttilbud

Tilrettelagt transport (TT) er en ordning som skal gi et særskilt transporttilbud til personer som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. For eksempel rullestolbrukere og blinde/svaksynte.

100.000 benytter tilbudet

TT-kortet er personlig og skal bare brukes av den som eier kortet. Til sammen er det over 100.000 personer i Norge som bruker tilrettelagt transport.

 

Ni fylker har utvida ordning

Ni fylker i landet er i tillegg med i en utvida TT-ordning. Den er statlig og kommer i tillegg til den fylkeskommunale.

Fylkeskommunen har ansvaret

Til sammen gir de to ordningene et tilbud om 200 enkeltreiser per år til brukere med særlig behov. Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for ordningen. 

– Katastrofestemning

Blinde og rullestolbrukere i vest har hittil hatt en ordning med klippekort. Men nå er det foreslått å ha en felles ordning med fast reisebeløp.

Hopland Svendsen har regnet ut hva det vil bety for henne:

– Jeg mener jeg vil gå fra å få dekka rundt 300 turer i året, til 50 turer. Dette er fryktelig.

Charlotte Wesenberg er også er blind og frykter hun ikke lenger vil komme seg ut.

– Det er katastrofestemning. Buss er ikke noe du behersker som blind. Mange vil ikke ha muligheter for å beholde det sosiale livet.

I vest vil brukerne få maks 15.000 kroner i året. I aust får de inntil 38.000, ifølge Wesenberg.

Blindeforbundet

Charlotte Wesenberg og Astrid Hopland Svendsen mener det er merkelig om blinde i samme fylke skal få helt ulikt tilbud.

Foto: Kristine Sandnes / NRK

– Ubegrunna frykt

Samferdselsdirektør i Agder fylkeskommune, Ola Olsbu, mener det ikke er grunn til bekymring.

– Ingenting skal endres før de er en del av den statlige TT-ordninga. Vi venter svar på søknaden om utvida ordning i januar.

Men dere kan vel ikke garantere å bli med? Dere fikk avslag sist?

– Vi kan aldri garantere noe, men da skal i tilfelle ordningen opp og behandles på nytt.

Vil bli ulikt

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) kan ikke garantere at det er noen «quick fix» for å bli med i den statlige ordningen.

– Fortsatt er noen utenfor, og det skyldes at det ikke er nok budsjettmidler til å dekke hele landet ennå.

Forstår du frykten fra blinde og rullestolbrukere som mener de vil gå fra å få dekka 300 turer i året, til 50?

– Så lenge bare det tidligere Aust-Agder er omfattet av statens utvidede ordning, vil blinde og rullestolbrukere øst og vest i fylket få ulikt TT-tilbud.

Ingelin Noresjø

Ingelin Noresjø, statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Foto: Torbjørn Tandberg