NRK Meny
Normal

Blå år for røde-Thygesen

Knut Henning Thygesen i Risør er Norges eneste Rødt-ordfører. Han har hatt en vanskelig ordfører-periode i et borgerlig bystyre. Likevel håper han på fortsatt politisk makt etter valget.

Knut Henning Thygesen

Knut Henning Thygesen får skryt for sin rolle som ordfører i Risør, men politisk gjennomslag har han fått lite av.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Han beskrives som en mann av folket. En mann som sykler gjennom byen og stiller opp til debatt i vanlig skjorte, mens de andre stiller i slips og dressjakke.

Han er tømrer av yrke, han er forfatter av en kjærlighetsroman og han har jobbet med politikk i over 20 år.

Nå er Knut Henning Thygesen Norges eneste Rødt-ordfører, enn så lenge.

For fire år siden ble han valgt i direkte ordførervalg og fikk over halvparten av stemmene. Men han har styrt en kommune som har hatt borgerlig flertall. Det har ikke vært lett.

– Risør har gått mot Høyre

Tidligere redaktør og skribent, Oddvar Mykland, mener Risør kommune har gått til høgre under Rødt-ordføreren. Han mener Thygesen har hatt liten reell politisk makt.

– Det har vært en klar høyredreining i Risør de siste fire årene. Thygesen har ikke tatt del i den høyrevridningen, men det har vært et klart borgerlig flertall i bystyret og en fasthamret koalisjon som blant annet har åpnet for å bygge hundrevis av ferieboliger i store områder i strandsonen, sier Mykland.

Risør skulle bli et utstillingsvindu for Rødt i kommune-Norge da Knut Henning Thygesen ble ordfører. Men Mykland mener altså at det er blitt lite Rødt-politikk i Risør.

– Det betyr ikke at han har gjort en dårlig jobb som ordfører i Risør, snarere tvert imot. Han har gjort en glimrende jobb som representant for byen, men på det politiske plan har han ikke fått gjennomslag for sine eller Rødts synspunkter, sier Mykland.

– Har det vært et problem for deg å sitte som ordfører når det føres borgerlig politikk?

– Det har vært en balansegang å både holde på mine prinsipper og stå for det jeg mener er det beste for byen, og det å forholde seg til et borgerlig flertall som har vært veldig bestemt på at de skal trumfe gjennom sine saker uten dialog, sier Thygesen.

Han er enig i at det er blitt en høyrevridning i politikken i Risør.

– I alle fall har sentrum, altså Venstre og KrF, gått mot FrP og Høyre. Det er beklagelig. Men totalt sett kan vi oppsummere at vi har klart å ta vare på de flotte grøntområdene her, vi har ikke fått privatisering av det kommunale tjenestetilbudet, og det har vært økt satsing på barn og unge, sier Thygesen.

Stig Wang

Stig Wang ble ved kommunevalget i 2007 valgt inn i bystyret for Frp, men sitter nå som uavhengig representant. – Jeg er fristet til å si: La Rødt prøve seg, de kan ikke ødelegge noe. Det er viktigere å få inn personer som vil engasjere seg for byen, enn hvilke partier som kommer inn, sier Wang.

Foto: Anne Torhild Nilsen/NRK

– Skulle Risør bli et utstillingsvindu for Rødt?

– Nei, det er ikke et utstillingsvindu. Jeg opplever at forrige valg var et tillitsvalg for politikken jeg har stått for lokalt. Jeg har prøvd å få fremme Rødts saker, men like viktig har det vært å sørge for at alle kommer til orde og at demokratiet har fungert.

– Er det sårt for deg at det er åpnet for bygging av fritidsboliger i strandsona i din tid som ordfører?

– Jeg håper vi får til en bedre plan neste periode så vi slipper alle disse kampene om småting.

Vil gjerne fortsette som ordfører

Thygesen sier han startet med politikk av to grunner. For det første fordi han er opptatt av urettferdighet. Både urettferdigheten som rammer ham selv og hans nærmeste, og urettferdighet rundt om i verden. Den andre grunnen er miljøspørsmål.

I 24 år har han sittet i bystyret. Nå er han ordfører, og det er en jobb han gjerne vil fortsette i.

– Ja, jeg vil det. Jeg har fått fire år med mye god erfaring, og har mange år i bystyret . Den erfaringen tror jeg at det er viktig å ta vare på for Risør, uansett om jeg blir ordfører eller varaordfører, eller ikke.

– Fordelen min er at jeg har et vidt spekter. Jeg har mye erfaring både fra grunnplanet; fra byggeplassen og arbeidslivet, men også fra å være med å administrere en kommune, sier Thygesen.

Håper på mer samarbeid

På valgdagen for fire år siden var det stor jubel da Thygesen ble valgt som ordfører. Han er en populær mann, det viser valgresultatet.

Rødt-ordføreren sier han også har fått mye positiv respons på gata siden, og positiv respons fra hele Norge.

Etter valget håper Thygesen at det skal bli mindre krangling i bystyresalen og mer samarbeid på tvers av partiskillene.

– Jeg tror vi går mot en ny periode som kan være veldig positiv. Jeg håper vi får et rød-grønt flertall og at Risørs innbyggere ser at den koalisjonen som har vært nå ikke har fungert så bra.

– Jeg håper det blir en situasjon som gjør at vi kommer mer i dialog på tvers av partiskillene. Det er jo sånn i en liten by, at vi er enige om ganske mye. Jeg tror vi må slutte å konstruere motsigelser som ikke er til stede, og heller konsentrere oss om å jobbe sammen mot viktige ting. Så får vi heller ta gode diskusjoner der vi er uenige, for det er vi på en del punkter.