Bjørnar fikk hjelp mot angsten

Bjørnar Eretveit slet med vonde tanker. Han fikk hjelp av Rask psykisk helsehjelp, et gratis, kommunalt tilbud til personer som sliter med angstlidelser og lette depresjoner. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at seks av ti har nytte av tilbudet som finnes i 54 norske byer.

Et kommunalt lavterskel tilbud til folk med lettere psykisk lidelser, har vært en stor suksess. 
En studie viser at 6 av 10 er blitt friske etter å ha fått rask prykisk helsehjelp.