Birkenes får fosterhjem-kritikk

Birkenes kommune får kritikk av Helsetilsynet for at kommunen ikke sikrer oppfølging og kontroll av det enkelte barn i fosterhjem.

Rapport om fosterhjem i Birkenes

Helsetilsynets rapport kritiserer Birkenes kommune på en rekke punkter.

Fylkesmannen i Aust-Agder gjennomførte 5. og 6. september i år et tilsyn med barneverntjenesten i Birkenes kommune.

Tilsynet var en del av et landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester.

Bryter loven

Helsetilsynet mener at Birkenes kommune ikke gir det enkelte barn i fosterhjem oppfølging og kontroll i samsvar med kravene i regelverket.

Ikke alle fosterhjem i kommunen får det antallet hjemmebesøk som loven krever.

I over halvparten av sakene var det bare ett hjemmebesøk per år.

I få tilfeller kan kommunen dokumentere at det ved oppfølgingsbesøk har blitt samtalt med barnet som er i fosterhjemmet, og barnets medvirkning sikres dermed ikke, ifølge Helsetilsynet.

Kommunen får også kritikk for at man i liten grad har rutiner eller planer for gjennomføring av fosterhjemsbesøk eller oppfølging av fosterbarn.

Ansatte får ikke relevant opplæring

Kommunen blir kritisert for at man ikke tilbyr relevant opplæring til ansatte om fosterhjemsarbeid, og kommunens opplæringsplan er ikke kjent for ansatte.

Helsetilsynet har heller ikke funnet systematiske evalueringer verken av omsorgsplaner, tiltaksplaner eller fosterhjemsavtaler.

«Det er i praksis ingen som følger med på og etterspør hvordan virksomheten fungerer og om barn i fosterhjem får den oppfølgingen de skal ha», heter det i tilsynsrapporten.

Tar dette på alvor

Enhetsleder i Birkenes kommune, Geir Svenningsen, sier til NRK at kommunen tar alle avvikene og punktene i rapporten på alvor.

– Vi har igangsatt arbeidet med å lukke avvikene og gjøre endringer. Det begynte vi allerede med da vi fikk den foreløpige tilsynsrapporten, sier Svenningsen.

Han sier det er kommunens rutiner som må gjennomgås og endres, og at problemene ikke har noe med dem som arbeider i barneverntjenesten.

– De som arbeider i barneverntjenesten gjør en god jobb. Det er rutinene våre som må bli bedre. Vi må justere rutinene, og dette arbeidet er vi godt i gang med, sier han.

Svenningsen sier hele Birkenes kommune har et etterslep når det gjelder internkontroll generelt, og at kommuneledelsen har startet et arbeid med å rette opp i dette.

– Dette er et prosjekt som rådmannen styrer. Vi jobber med det, men dette er et langvarig og omfattende arbeid å løse, sier han.

Han vil nå lese tilsynsrapporten grundig og sikre at man oppfyller alle lovens krav i forhold til barna i fosterhjem.