Bildeling blir mer populært

Antall medlemmer i bilkollektiver øker jevnt og trutt. Bilkollektivet opplever stor pågang etter en sommer med mye godvær, fordi folk vil ha muligheten til å komme seg ut av byene.

Parkeringsplass

Stadig flere familier velger å dele samme bil. Det merker direktør Arne Lindelien i Bilkollektivet. Nå går firmaet til innkjøp av flere biler.

Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

– Vi har en jevn økning. Gjennom flere år har vi økt med 20 prosent i året. Vi driver ikke noe reklame, så dette sprer seg gjennom at brukerne våre deler sine erfaringer, sier direktør Arne Lindelien i Bilkollektivet SA.

Arne Lindelien
Foto: Bilkollektivet

Etter noen startproblemer siden første ordning i 1995, begynner konseptet med bilkollektiver å fenge urbane nordmenn.

– Det er mange unge familier som melder seg inn, kanskje fordi de har størst evne til å fange opp nye trender og løsninger. Men vi ser også at godt voksne folk som melder seg inn har veldig god nytte av dette, sier Lindelien.

– Folk får høre om det og så går de og tenker på det til den gamle bilen går i stykker og så melder seg inn. Derfor ser vi en gradvis økning, men ikke store bølger.

Bilkollektivet er brukereid og Skandinavias største bildelingsordning. De 7 500 brukerne deler på 350 biler.

– Det som er forutsetningen for private medlemmer er at de kan klare den daglige transporten til og fra jobb og butikker uten bil, men at de kan leie bil av oss når de skal reise lenger eller frakte større ting.

Økt bruk

Det tar tid å opparbeide seg en kundegruppe, men Lindelien sier framtiden ser positiv ut.

Etter en sommer med mye godt vær har pågangen av folk som vil melde seg inn vært stor. Mange som bor i byen, ønsker tilgang på en bil slik at de kan komme seg ut i naturen.

– Særlig i Stavanger, der Bilkollektivet har holdt til lengst, ser vi nå en veldig positiv utvikling det siste året. Jeg føler det går rette vei, absolutt. Folk må bli kjent med dette og forstå muligheten.

Etter fire år i Kristiansand har Bilkollektivet to biler som brukes av til sammen 50 brukere i byen. I høst vurderer de å utvide med en tredje bil.

– Det har vært en økt bruk av bilene i Kristiansand og vi er opptatt av at det skal være lett å få tak i bil, og da vil vi sette inn en bil til for å kunne gi et godt tilbud til medlemmene, sier Lindelien.

Han skulle gjerne se at enda flere benyttet seg av ordningen, for jo flere brukere, jo bedre og mer fleksibelt blir tilbudet. I Kristiansand er det mye bedrifter som benytter seg av ordningen.

– Med flere biler er det lettere å få kabalen til å gå opp med mindre ærender og lengre turer.

– Medlemmer kan også leie bil andre steder hvor vi har biler, slik at de har tilgang på bil både i Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø, Bergen og Trondheim, sier Lindelien.

Kjører mindre

– Internasjonalt øker bildeling stadig, og er et satsingsområde for byer som London, Paris og Brussel, sier Lindelien.

Han mener byer i Norge kan bli verdensledende om det offentlige iverksetter samme type stimuleringstiltak som en gjør i store europeiske byer i dag.

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt fra 2012 slår fast at en bli som deles av flere brukere, erstatter 5–15 privatbiler, og bildelere bruker bilen omtrent en tredel mindre enn bileiere.

Urbaniseringen, digitaliseringen og en mer offensiv politisk støtte er faktorer som gjør at bildeling kan ta av, også i norsk sammenheng, er en av konklusjonene i rapporten.

Gjennombrudd

Suksess for privat bildeling forutsetter at brukerne enkelt kommer til og fra der bilene står parkert, noe som gjør at det egner seg best i urbane strøk med stor innbyggertetthet og godt kollektivtilbud. Men bildelingsordninger er også gunstig for bedrifter, som trenger biler til ansatte som skal ut på møter og lignende i arbeidstiden.

Parkeringshuset Vulkan på Grünerløkka i Oslo har en bildelingsordning med fire biler, inkludert elbil, hybridbil og varebil.

– Vi bestemte oss tidlig for at vi ønsket å ha en bildelingsordning på Vulkan. Vi visste at erfaringene var litt ulike, men vi ser at det har skjedd et gjennombrudd siste året, og vi har stor tro på at dette tar av, sier markedsdirektør Sverre Landmark i eiendomsutviklerfirmaet Aspelin Ramm.

God butikk

Ifølge Landmark står privatpersoner for to tredeler av bildelingsbruken i Vulkan-området, særlig om kvelder og i helger. Bedriftsmedlemmene bruker bilene mest på hverdager i arbeidstiden.

Bilene på Vulkan er en del av Hertz Bilpool, som har hatt en eksplosiv utvikling siden oppstart i 2011. I likhet med Bilkollektivet har de biler i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Bergen. Bilkollektivet har i tillegg biler i Tromsø.

Siden oppstart har omsetningen hos Hertz Bilpool skutt i været, fra rundt en halv million kroner i 2011 til prognoser på nærmere 10 millioner kroner i 2015.

Video BILDELING-070610-TR_TR.mp4

Se video fra 2010: Bilkollektiv åpnet i Tromsø.