Bilberging på E39

Politiet opplyser at det nå er satt i gang bilberging av flere tunge kjøretøy i Nulandsbakken øst for Flekkefjord. E39 er stengt på grunn av at tunge kjøretøy står bom fast.