Mener havna har betydning for 12 000 arbeidsplasser

Kristiansand havn gir ringvirkninger til over 12 000 arbeidsplasser, og er tilknyttet virksomheter med 31 milliarder kroner i omsetning, viser ny analyse.

Flyfoto

Kristiansand Havn har stor betydning for Sørlandet, viser nye analyse.

Foto: Anders Martinsen fotografer / Anders Martinsen fotografer

Det er danske GEMBA som har gjort den såkalte ringvirkningsanalysen på oppdrag for Kristiansand Havn, og viser at havna har svært stor betydning for lokalt næringsliv, arbeidsmarkedet og inntektene for kommunen.

Størst eksport i landet

– Vest-Agder er det fylket i landet med største eksport, og i det bildet er havna helt sentral, sier havnedirektør, Halvard Aglen.

Analysen tar for seg betydningen Kristiansand Havn har for næringsliv, arbeidsmarked og kommuneinntekter, og det er voldsomme tall som beskrives.

Blant annet gir selskaper som bruker havna, 1,2 milliarder kroner i inntektsskatt til det offentlige, og havna genererer indirekte over 10 milliarder kroner i inntekter, i følge analysen.

Halvard Aglen

Havnedirektør Halvard Aglen mener havna har betydning for tusenvis av arbeidsplasser.

Foto: Jon-Petter Thorsen / Aptum

– Ikke lånte fjær

På spørsmål om ikke havna nå prøver å slå mynt på andre virksomheter, svarer havnedirektøren.

– Vi ønsker ikke å opptre med lånte fjær, bare vise hvor mange arbeidsplasser og inntekter havnen er knyttet til, og som har nytte av oss, sier Aglen.

Kristiansand Havn tok i 2012 hånd om over 1,3 millioner ferjepassasjerer, 66 000 cruisepassasjer og over 44 000 containere.