Tumyr får ikke ha møte på biblioteket

Den omstridte organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) får ikke leie lokaler i Kristiansand folkebibliotek for å ha et opplysningsmøte om organisasjonens ståsted og synspunkter.

Tumyr

Arne Tumyr får ikke bruke lokalene til Kristiansand folkebibliotek til sin møteaktivitet.

Foto: Thomas Grønvold / NRK

Leder i SIAN Arne Tumyr har søkt folkebiblioteket om å leie lokaler til et opplysningsmøte i slutten av februar.

Planen var at Tumyr skulle holde et foredrag på cirka tre kvarter, og deretter skulle det åpnes opp for frie ytringer fra de fremmøtte.

Kristiansand folkebibliotek har avslått søknaden fra den omstridte organisasjonen om å leie bibliotekets 2. etasje i to timer den 27. februar.

– Bryter med kommunens verdier

Søknaden fra SIAN er behandlet administrativt, og det er fattet følgende vedtak:

«Kristiansand kommune avslår søknaden fra Stopp islamiseringen av Norge om bruk av Kristiansand folkebibliotek til opplysningsmøte.»

Biblioteksjef Anne Kristin Undlien fremholder i sitt avslag at formålet til SIAN og opplegget for det planlagte opplysningsmøtet, ikke samsvarer med de verdiene som Kristiansand kommune og folkebiblioteket legger til grunn for sin virksomhet.

– Rådmannen og kulturdirektøren er enig i denne vurderingen, skriver biblioteksjefen i sitt avslag.

Uavhengig møteplass

«Kommunens strategi for etnisk likestilling inneholder følgende hovedretningsmål: Kristiansand er en kommune hvor alle har like rettigheter, plikter og muligheter til samfunnsdeltakelse, kulturell utfoldelse, utdanning og arbeid uansett hudfarge, etnisk bakgrunn, religiøs tilhørighet eller nasjonalitet», skriver Undlien i avslaget til SIAN.

– Biblioteket skal være en uavhengig møteplass som blir brukt til ulike typer arrangementer med litterær og samfunnsmessig verdi. Det er viktig at den uavhengige rollen blir ivaretatt på en god måte, slik at alle innbyggere i Kristiansand føler seg hjemme på biblioteket, uavhengig av religiøst eller politisk ståsted, ifølge Undlien.

Hun fremhever at Kristiansand folkebibliotek er den kulturarenaen i Agder som har flest brukere med ulik kulturbakgrunn i samtlige aldersgrupper og at folkebibliotekene i Norge har en viktig funksjon som uformelt læringsverksted, utstillingsarena og møtearrangør.

– En knebling

Arne Tumyr i SIAN sier til NRK at han opplever avslaget som en knebling av organisasjonen.

– Dette er en knebling av oss og ytringsfriheten. Mange lag og foreninger har hatt utstillinger og arrangementer på biblioteket, men vi får ikke lov. Dette er ikke i samsvar med hva som forventes i et demokrati, sier Tumyr.

Han sier biblioteket burde være opptatt av å åpne opp for ulike debatter og synspunkter gjennom utleie og utlån av biblioteklokalene.

– Med dette avslaget avviser biblioteket debattprinsippet og etter min mening er dette i strid med bibliotekloven, sier Tumyr.

– Ønsker debatt

Biblioteksjef Anne Kristin Undlien sier til NRK at hun tar avstand fra påstander om at biblioteket med dette avslaget knebler ytringsfriheten.

– Vi har et slags redaktøransvar når det gjelder biblioteket som en arena for ulike arrangementer. Vi kan si ja og vi kan si nei. Men vi knebler ikke ytringsfriheten når vi sier nei, sier hun.

Hun legger til at biblioteket gjerne ønsker debatt om samfunnsaktuelle saker.

– Vi ønsker debatt på biblioteket, men ønsker en regi på hvordan arrangementene bør være. Arrangementet til SIAN fremstår som ensidig, sier Undlien.