Betaler parkering med mobil

Parkeringsvakter i Arendal har fått en lettere hverdag. For bruken av mobil til å betale parkeringsavgiften, har mer enn doblet seg siden i fjor.

Parkeringsvakter i Arendal har fått en lettere hverdag. For bruken av mobil til å betale parkeringsavgiften har mer enn doblet seg siden i fjor.