Betaler 300 kroner per togpassasjer

Kostbar subsidiering til tross - tilbudet om tog-taxi opprettholdes.

Vegårshei stasjon

Rimelig taxi til Vegårshei stasjon skal få flere til å velge toget.

Foto: Jernbaneverket

Maya Twedt Berli

Ordfører Maya Twedt Berli (arkivfoto)

Foto: NRK

Tilbudet om taxi til toget fra Vegårshei fortsetter selv om fylkesrådmannen foreslo det nedlagt.

Få bruker tilbudet, og det offentlige subsidierer hver passasjer med rundt 300 kroner.

Ordfører Maya Twedt Berli i Vegårshei er overrasket og glad for at fylkesutvalget i går bestemte å videreføre ordningen.

- Tilbudet sørger for at trafikken over stasjonen har økt betraktelig. Det sørger for et godt tilbud til våre innbyggere og innbyggere i nabokommuner - og det er postivt for næringslivet, sier Berli.

Hun mener ordningen betaler seg selv hvis flere bruker den. Og hun vil prioritere sterkere markedsføring av tog-taxi for å sikre at tilbudet opprettholdes.