NRK Meny
Normal

Best på utslipps-reduksjon

Arendal har en kraftig nedgang i utslipp av klimagasser. Fra 1991 til 205 var nedgangen på 23 prosent.

Arendal smelteverk - arkivfoto
Foto: NRK Sørlandet / NRK

Ingen andre av de større kommunene i landet har hatt så stor nedgang de siste 15 åra. Fra 1991 til 2005 gikk det samlede utlippet fra Arendal ned med over 23 prosent, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå.

På Sørlandet var det bare tre andre kommuner som hadde nedgang. Størst økning hadde Vennesla, som mer enn doblet utslippene sine i denne perioden.

Det er i Kristiansand de største utslippene skjer her i landsdelen. I 2005 ble det sluppet ut 408 000 tonn klimagasser i kommunen. Det er 12 prosent mer enn i 1991. Industrien står for 45 prosent av utslippene, og det er en langt større andel enn i de andre store norske byene. Vegtrafikken sto for omtrent en tredel av utslippene.

Det er få kommuner som klarer å redusere klimagass-utslippene. Det er en markant økning de fleste steder mens noen kommuner har klart å holde ett stabilt nivå fra 1991 til 2005. Men det er en kommune som har klart å redusere forurensningen:nemlig Arendal. 

Med en reduksjon på 23 prosent er kommunen unik når det gjelder reduksjon av forurensningene.