Best i landet på flått

Nasjonalt kompetansesenter for behandling og diagnostisering flåttsykdommer er lagt til Sørlandet sykehus. Helseminister Gahr Støre sier at ingen andre fagmiljøer i Norge kan gjøre sykehuset i Kristiansand rangen stridig hva flått angår.

Jonas Gahr Støre og Sølvi Noraas

Leder for medisinsk mikrobiologi Sølvi Noraas satte pris på heleminister Jonas Gahr Støres heder til sukehuset i Kristiansand, ved å legge kompetansesenter for behandling og diagnostisering av flåttsykdommer til byen.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

– Vi er kjempefornøyde og veldig stolte over at vi har blitt sett, sier avdelingsleder for medisinsk mikrobiologi og leder for referanselaberatoriet Sølvi Noraas i Kristiansand.

På Sørlandet sykehus har det vært forsket på flåttsykdommer siden 80-tallet, og sykehuset er ledende i landet på området.

– Vi er stadig med i forskningsprosjekter, både de litt små lokale, til de nasjonale og internasjonale. Nå skal vi øke kompetansen og komme med bedre råd, sier Noraas.

Inn på statsbudsjettet

Det var helseminister Jonas Gahr Støre som kom med den gledelige nyheten til SSK i dag. Det har vært ymtet om at kompetansesenteret ville bli lagt til Kristiansand i lengre tid, men det var ikke ventet at avgjørelsen skulle komme så raskt.

Jonas Gahr Støre

Helseminister Støre skryter av den faglige forankringen til SSK i forhold til flåttsykdommer.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

– Vi har veldig grundig behandlet en søknad fra Kristiansand om å bli et nasjonalt kompetansesenter for behandling og diagniostisering av flåttsykdommer. Budskapet er at den søknaden innvilger vi, sier helseminister Jonas Gahr Støre.

– Allerede nå kan dere gå i gang med å utvikle fagomerådet videre. Dette kommer på statsbudsjettet fra første januar, sier helseministeren.

–Jeg vil legge til, som dere vet bedre enn meg, så er dette et fagfelt fullt av engasjement og kontroverser. Vi legger som en forutsetning at dere holde tett kontakt med brede miljøer, slik at ingen føler seg ekskludert. Alt hva jeg opplevd i møter med fagfolk på dette sykehuset, viser at dere har en høy integretet, en faglig forankring med en åpenhet til å lytte, så dette er jeg sikkert på at blir godt ivaretatt her, fortsetter helseministeren.

Han sier at det er mye usikkerthet om hva som skje lengre sikt hos dem som er flåttsyke. Det er ikke ofte det opprettes nye kompetansesentere innen medisin.

– Det er ingen andre fagmiljøer som kan gjøre rangen stridig til sykehuset i Kristiansand. Derfor skal de få den anseelsen og de ressursene som skal til for å spille den rollen, avslutter Støre.

Jonas Gahr Støre sammen med leger på SSK

Støre sammen med ansatte på SSK, til venstre for helseministeren står Søvi Noraas som er leder for avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK