Bes om å stoppe arbeid med nye «via ferrata»-løyper

Norges Klatreforbund (NKF) er kritiske til Valle kommunes håndtering av etableringen av to «via ferrata»-klatreløyper. Nå ber de om at arbeidet stoppes inntil det foreligger mer dokumentasjon.

Via ferrata Straumsfjellet, Valle

Norges Klatreforbund er kritiske til Valle kommunes fremgangsmåte i bygging av Via ferrata. Her fra den allerede eksisterende stien opp Straumsfjellet i Valle.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

I et brev til Valle kommune datert den 13. september, etterlyser Norges Klatreforbund saksdokumenter i forbindelse med etableringen av to «via ferrata»-løyper i Valle kommune.

– Vi ser at inngrep i forbindelse med slike prosjekter kan berøre allmennhetens og klatreres interesser. Derfor ønsker vi en bredere behandling av slike saker, sier president i Norges Klatreforbund, Stein Tronstad.

Mener det er søknadspliktig

Sakens kjerne er bestemmelsen om søknadsplikt i plan- og bygningsloven §1-6.

Norges Klatreforbund mener etablering av såkalte «Via ferrata», er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven fordi det ofte innebærer vaiere, festeanordninger og stigetrinn i fjellet.

Ordfører i Valle kommune Steinar Kyrvestad (Ap), er ikke enig. Han mener slike klatrestier ikke er søknadspliktig så lenge de er i et LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområder).

Synes klatreforbundet sutrer

Kyrvestad har liten sans for Norsk klatreforbunds innspill i saken.

– Jeg synes klatreforbundet virker sutrete. Det er kommunen som forvalter plan- og bygningsloven, og etter kommunens og en del juristers oppfatning, er ikke dette søknadspliktig, sier han.

Steinar Kyrvestad

Ordfører i Valle Steinar Kyrvestad (Ap) er ikke enig i at klatrestier i LNF-områder er søknadspliktige.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Vet dere at det stemmer?

– Valle kommune mener at dette ikke er søknadspliktig, sier ordføreren.

Etter at Valle kommune fikk brevet fra Norges Klatreforbund, har kommunen ifølge ordfører Kyrvestad, spurt rådgivere om kommunens tolkning av plan- og bygningsloven er riktig.

– Foreløpig ser det ut som om vår tolkning av plan- og bygningsloven og statusen på områdene klatrestiene ligger i, er riktig, sier Kyrvestad.

– Tar for lettvint på det

Tronstad i Norges Klatreforbund synes det blir for enkelt.

– Jeg synes Valle kommune tar litt for lettvint på det når de antar at det som er greit for grunneier, er greit for alle andre, sier han.

Ifølge Tronstad er ett av problemene at slike klatrestier kan sperre for fri ferdsel, noe han mener er tilfelle med den allerede eksisterende stien opp Straumsfjellet i Valle.

Stein Tronstad, sikkerhetsansvarlig i Norsk Klatreforbund

President i Norges Klatreforbund Stein Tronstad mener klatrestiene i Valle er søknadspliktige.

Foto: Ola Helness / NRK

Ifølge Tronstad kan man kun bevege seg i anlegget ved hjelp av en betalt guide fra ett bestemt lokalt firma.

Det synes ikke ordfører Kyrvestad er problematisk.

– Det åpner for at allmennheten får mulighet til å forsere fjellvegger de ikke kunne tidligere. Da er det naturlig å kunne ta betalt for tjenester og vedlikehold i forbindelse med dette, sier han.

Vil ikke ta klatreforbundets innspill til følge

I brevet til Valle kommune ber Norges Klatreforbund kommunen om å stoppe videre arbeid med klatrestiene til søknader kommer på bordet.

Valle kommune har ennå ikke svart på brevet fra Norges Klatreforbund, men kommer ifølge ordfører Kyrvestad til å gjøre det.

Han sier de vil takke for innspillet, men at kommunen ikke vil ta det til følge.