Normal

Berømmer politikernes ønske om tre sykehus

Begge fylkestingene på Sørlandet har denne uken vært enige om en ting. Landsdelen bør fortsatt ha tre sykehus. Ett i Arendal, ett i Kristiansand og ett i Flekkefjord. Nå kommer gledesreaksjonene på løpende bånd.

Sørlandet sykehus Arendal

Sørlandet sykehus Arendal, sett fra den andre siden av Langsævannet.

Foto: Pål Tegnander / NRK

I går uttrykte fagforeningene ved Sørlandet sykehus i Flekkefjord sin glede over vedtakene. I dag er turen kommet til hovedtillitsvalgt Egil Hagen ved sykehuset i Arendal.

Sørlandet sykehus Flekkefjord

Sørlandet sykehus Flekkefjord er et av sykehusene i regionen som fylkestingene i Aust- og Vest-Agder mener bør forbli et sykehus.

Foto: Eie, Lars / Lars Eie/NRK

– Min umiddelbare reaksjon er absolutt positiv. Jeg synes det er flott at det går an å være enige i Aust- og Vest-Agder, sier han.

Hilser velkommen enigheten

– Det er dessverre ikke sånn innad i Sørlandet sykehus, men jeg hilser veldig velkommen at politikerne i begge fylkene mener det er en god løsning å bygge videre på tre sykehus, sier Hagen.

Han mener politikerne ser de samfunnsmessige konsekvensene og er mer opptatt av det helhetlige pasienttilbudet.

Per Torgersen er prosjektleder for den fremtidige utviklingsplanen for Sørlandet sykehus, og samtidig driftsdirektør ved sykehuset. Han er utvetydig positiv til ett fremtidig sykehus på Agder.

Torgersen er ikke overrasket over den nåværende enigheten på tvers av fylkesgrensene. Men han tror det må bli endringer på sikt.

– Nei, det er kanskje ikke overraskende at de er samstemte om tre sykehus, sier han.

Tror på endringer uansett

– Men i den grad de mener at funksjonene skal bestå slik som i dag, er det nok litt vanskeligere å forholde seg til, sier han.

– Vi tror jo at det må bli endringer uansett, legger han til.

Styreleder ved Sørlandet sykehus, Camilla Dunsæd, lar seg heller ikke overraske av at politikerne i begge fylkene ønsker å opprettholde strukturen.

– Nei, jeg tror ikke jeg kan si at jeg er overrasket. Det er jo mye politikk her, og det har vært kommunisert fra mange hold at dagens sykehusstruktur er en god struktur og bør videreføres også i framtida, sier Dunsæd.

Sørlandet Sykehus Kristiansand

Sørlandet sykehus Kristiansand.

Foto: Kai Stokkeland / NRK