Krever at statsministeren griper inn

Ordføreren krever hjelp av sentrale myndigheter for å få slukket brannen i Froland i Aust-Agder.

Sigmund Pedersen
Foto: Schrøder, Tor Erik / SCANPIX

Ordføreren i Froland, Sigmund Pedersen, retter nå et krav til statsminister Jens Stoltenberg om langt mer ressurser til å bekjempe skogbrannen.

Fredag morgen ringte han Stoltenberg for å kreve at Regjeringa griper inn i slukningsarbeidet.

LES: SKADER FOR 30 MILLIONER

Han er misfornøyd med hjelpen Froland har fått fra sentrale myndigheter, og sier de ikke har mulighet til å klare å slukke denne brannen alene.

- Vi trenger mer hjelp

Ordføreren mener dimensjonene på brannen nå er så store at dette ikke ligger på kommune- eller fylkesnivå.

Brann Froland

Brannmannskaper fra hele Agder og Telemark, Sivilforsvaret, Heimevernet og flere frivillige har i fem dager kjempet mot flammene i Froland. Likevel spres brannen stadig.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

- Vi har ikke hatt hjelp av sentrale myndigheter til nå, men i dag må noe skje. Nå må de stille opp her, overkjøre byråkratiet og sende hjelp øyeblikkelig, sier Pedersen.

SE BILDENE: FEMTE DAG MED BRANN I FROLAND

Det er i dag femte dag med brann og slukningsarbeid i Froland. Rundt 30 000 mål skog er anslått å ha gått med i brannen, og brannleder Ove Frigstad sier brannområdet nå har en omkrets på 50 kilometer, og utvider seg stadig.

- Vanskelig å forholde seg til

Pedersen har fått tilbud om brannslokningsfly fra utlandet, men mener at dette er en jobb for norske myndigheter.

Sigmund Pedersen

Ordføreren sitter i telefonen med justisminister Knut Storberget. Han har nå lover å komme til Froland - og lover å skaffe mer hjelp.

Foto: Jan Inge Thomassen / NRK

- Det er en betingelse at det nå blir sendt hjelp fra andre kanter. Det må finnes mer materiell i dette landet. Vi vet også at vi kan få hjelp fra Europa i løpet av 7-8 timer, så her må det ikke stå på ressurser, sier Pedersen.

- Hva tenker du som ordfører om situasjonen nå?

- Det blir verre og verre å forholde seg til. Når du må fortelle folk som er evakuert her, at brannen bare utvider seg og utvider seg, så er det et veldig tungt budskap å komme med, sier Pedersen.

Ministere på vei

Justisminister Knut Storberget, lover nå mer hjelp til Froland. Han vil også selv besøke brannområdet, sammen med landbruksminister Terje Riis-Johansen, for å se den vanskelige situasjonen.

De to kommer med helikopter til Mykland klokka 15.00 i dag.

Brann Froland

Det tærer på kreftene å være omgitt av flammer og røyk.

Foto: Tore Meek/Scanpix

- Det er en svært alvorlig situasjon. Vi har fulgt situasjonen i disse dagene og det har vært arbeidet for å få inn mer mannskap og utstyr. Jeg har i dag bedt om mer ressurser fra våre naboland og andre land i Europa, sier Storberget.

- Hvor raskt kan mer utstyr og mannskap være på plass?

- Det kommer an på hva de vi har kontaktet svarer. Men jeg håper vi får en oversikt i løpet av ettermiddagen. Det er først og fremst behov for flere helikoptre, men også mer personell og annet utstyr. Det trengs kanskje mer brannslanger og verneutstyr, sier Storberget.

Kriserådet samles i dag

Storberget sier Regjeringas kriseråd skal samles i løpet av dagen. Han sier det også er aktuelt for andre statsrådskolleger å besøke området.

Knut Storberget

Justisminister Knut Storberget sier Regjeringa har jobbet for å få inn flere ressurser.

Foto: Esben A. Holm / NRK

- Mange reagerer på at ikke dere har grepet inn før?

- Vi har grepet inn før. Dette har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som ligger under mitt departement, håndtert de siste dagene. Vi har hatt løpende dialog for å få vite hva som skjer i Froland.

- Men hadde noe vært gjort tidligere ville vel ikke denne brannen blitt så stor?

- Det vil jeg ikke spekulere i. Det har vært jobbet aktivt for å få inn ressurser. Det er vår jobb framover også, sier Storberget.