Ber samferdselsministeren ta grep

Fraktselskapet PostNord ber nå samferdselsministeren om å ta grep for at ikke godstransporten på Sørlandsbanen skal bli rasert. CargoNet har varslet store reduksjoner i godstrafikken på jernbane. Bare fra Sørlandsbanen vil PostNord daglig måtte flytte 30 kontainere fra tog til vei.