Ber politiet prioritere beslag av luksusvarer fra kriminelle

Det er bred politisk enighet om at politiet må ta beslag i luksusvarer fra kriminelle etter kriminelle handlinger selv om dette påfører politiet ekstra økonomiske utgifter.

Kjell Ingolf Ropstad

2. nestleder i justiskomiteen på Stortinget, Kjell Ingolf Ropstad fra Aust-Agder KrF, sier kostnader ikke må begrense politiets muligheter for å gjøre beslag i kriminalsaker.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Politiet på Agder innrømmer at politiet i distriktene er for dårlig til å beslaglegge penger, biler og andre luksusvarer som kriminelle tjener på kriminelle handlinger.

John Repstad med flere beslag

Leder for økonomiavsnittet i Agder politidistrikt, John Repstad, sier det koster politiet dyrt når de skal oppbevare og sikre beslag fra kriminelle.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Politiet får store økonomiske utgifter når de må oppbevare og sikre beslag fra kriminelle og politiet vegrer seg derfor for å ta beslag i dyre gjenstander.

Det sa leder for økonomiavsnittet i Agder politidistrikt John Repstad til NRK i går.

Nå krever politikerne at politiets egne kostnader ikke må begrense politiets vilje til å ta beslag i luksusvarer som personer har tilegnet seg gjennom kriminell aktivitet.

Politisk enighet

Politikerne liker ikke at politiet nedprioriterer beslag og det er bred politisk enighet om at økte kostnader for politiet ikke må hindre dette viktige og nødvendige politiarbeidet.

Representanter fra både Høyre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet understreker at slike kostnader ikke må begrense politiets vilje til å ta beslag i biler, båter og penger.

Ring

Denne ringen er verdt 80.000 kroner og er beslaglagt av politiet. Se flere beslag i et bildegalleri nederst i saken.

Også Økokrim ønsker at dette prioriteres og synes det er beklagelig dersom politiet ute i distriktene vegrer seg mot å ta beslag etter kriminelle handlinger.

Kriminalitet må ikke lønne seg

2. nestleder i justiskomiteen på Stortinget, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), sier man nå må se på hvem som skal betale kostnadene ved beslag.

– Politikostnader skal ikke avgjøre om man tar beslag eller ikke. Vi må se på en best mulig finansieringsordning for politiet i disse sakene. Hvis dette kan bidra til at politiet gjennomfører flere beslag og bedre etterforskning så er det absolutt noe vi i KrF kan diskutere å få gjort noe med, sier Ropstad.

Han forventer at beslag i kriminalsaker gjennomføres på best mulig måte og at det ikke er kostnader som avgjør om politiet skal beslaglegge luksusvarer eller ikke.

– Dersom det lønner seg å begå kriminalitet og sitte igjen med mange penger etter å ha sonet en kort dom, så er det et helt feilslått system vi har, sier Ropstad.

Aksepterer ikke problemstillingen

Jan Arild Ellingsen

Jan Arild Ellingsen (Frp) aksepterer ikke at politiet ikke foretar beslag fordi det koster for mye.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Jan Arild Ellingsen fra Nordland Frp, er krystallklar når det gjelder å prioritere beslag av luksusvarer fra kriminelle.

– Politiet kan da ikke velge bort kriminalitet fordi den er kostbar. Det visste jeg ikke at de har hjemmel til å gjøre. Når politiet avdekker kriminalitet, så skal den etterforskes. At man synes ting er vanskelig regner jeg med er en del av politihverdagen, sier Ellingsen.

Han mener det vil være et paradoks hvis det å gjøre jobben sin oppleves som en straff. Da må politiet starte med en holdningsendring, mener Ellingsen.

– Selv om det er vanskelig og kostbart så er det nettopp det samfunnet betaler politiet for å gjøre. Så jeg aksepterer ikke problemstillingen som politiet her påberoper seg, sier han.

Agder politidistrikt har foreslått at Politidirektoratet bør betale kostnadene for slike beslag og at dette ikke dekkes over budsjettet til de ulike politidistriktene.

Ellingsen synes forslaget om å ta slike kostnader sentralt er interessant, men han vil heller ha andre ordninger.

Frp-politikeren ønsker seg blant annet en sentral pott som kan fordeles til politidistrikter som er tilknyttet saker som hører hjemme i et annet politidistrikt.

Dette gjelder spesielt politidistriktene Agder og Østfold som har mange smuglersaker med tilknytning til Oslo.

– Vi må gi et klart signal til de kriminelle om at det de gjør har en konsekvens. Det kan jo ikke være slik at et kjøretøy som brukes til transport av illegale stoffer inn i Norge kan fås tilbake etter bruk. Blir du tatt må du regne med straff og i tillegg miste eiendeler av stor verdi, sier Ellingsen.

Direktoratet må ta tak

Kari Henriksen

Stortingsrepresentant Kari Henriksen mener Politidirektoratet må se på denne problemstillingen.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Arbeiderpartiets Kari Henriksen fra Vest-Agder mener Politidirektoratet må se nærmere på denne problemstillingen og vurdere å ta regningen når politiet må gjøre store beslag.

Hun synes forslaget fra Agder politidistrikt er et godt forslag.

– Dette mener jeg er en god løsning som direktoratet bør ta tak i. Politidirektoratet bør bejuble dette og finne gode løsninger. Jeg ser at det er spesielle forhold knyttet til lang saksbehandlingstid og veldig store beslag som må vedlikeholdes og lagres. Derfor mener jeg at det kan være spesielle hensyn når det gjelder kostnader knyttet til beslag som er viktig å diskutere, sier hun.

Hun mener politiet skal være en lærende organisasjon som hele tiden utvikler seg til det bedre.

– Det har en negativ signaleffekt at de som begår kriminelle handlinger i ettertid kan realisere gevinst fra kriminalitet, sier hun.

Hun får støtte av stortingskollega Peter Christian Frølich fra Hordaland Høyre.

– Det er veldig viktig å unngå at økonomi blir en avgjørende faktor i spørsmålet om man skal inndra og gjøre beslag eller ikke, sier Frølich.

– Hva synes du om forslaget om at slike kostnader bør tas sentralt?

– Det er et godt innspill som bør vurderes nøye. Det avgjørende er at politiet er villige til å ta beslag. Når sjansene for stort økonomisk utbytte reduseres, så blir også motivasjonen til de kriminelle redusert, sier han.

Politiet skal prioritere beslag av eiendeler som er skaffet til veie gjennon kriminalitet. Men politiet vegrer seg.