Hopp til innhold

Ber om 18-års grense på Hove

Arendal kommune ber Hovefestivalen innfører 18-årsgrense. Bakgrunnen er at politiet er bekymret for mindreårigers rusbruk på festivalcampen.

Hovefestivalen

Arkivbilde fra campen 2011.

Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX

Liten eller ingen kontroll

Politiet i Arendal har skrevet et brev til Arendal kommune om saken. Forebyggende avdeling uttrykker seg svært kritisk til rusbruken på campingen, skriver FVN.

I brevet fra politiet heter det:

" Utfordringen er at alkoholbruken i selve campen er veldig stor, og kontrollen er fraværende, eller i beste fall liten. Som deltaker i campen vil man kunne nyte alkohol som andre på campingområdet har kjøpt, noe som gjøres i stort monn".

Politiet mener det er bekymringsfullt at det brukes ulovlige rusmidler som hasj og marihuana på campen

Aldersgrensen må heves

Det er politibetjent Torbjørn Trommestad i forebyggende avdeling ved Arendal politistasjon som står bak brevet til kommunen. Politibetjenten understreker at han er positiv til selve festivalen, men mener at aldersgrensa må heves.

– Kommunen bruker masse penger på forebygging. Da virker det rart å se på at campingen på Hove gjennomføres som i dag, sier Trommestad til avisa.

Rusproblemer

Ifølge Trommestad ser mange av festivaldeltakerne på tiden i campen som et fristed. Politibetjenten opplyser til avisa at unge som har vært på campen sier det har vært starten på et rusmisbruk.

" Dette har igjen ført til at enkelte har sluttet skolen, fått problemer i forhold til familien og naturlig nok politiet", skriver politibetjenten i brevet til Arendal kommune.

Kan ikke kreve

Einar Halvorsen

- Vi kan bare anmode om å heve aldersgrensa, sier Einar Halvorsen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører Einar Halvorsen i Arendal sier til Fædrelandsvennen at det i leiekontrakten ikke står noe om begrensninger med tanke på å heve aldersgrensen. Festivalen leier området på Hove av kommunen.

– Det vi kan gjøre er å rette en anbefaling til styret i selskapet om at de henstiller til Hovefestivalen om å heve aldersgrensen, sier ordfører Halvorsen til avisa.

Vurderer å heve grensa

Daglig leder for Hove Republic, Ian Donaldson, opplyser i en e-post til Arendal kommune at festivalen har vurdert å heve aldersgrensa. Igjen vil festivalen se på dette.

Men festivalledelsen frykter at ved innføring av aldersgrense på campen, kan det bli etablert en campingplass på utsiden og at de da ikke har kontroll med hva som skjer.