Ber om 12 års fengsel i Valle-drapet

Aktor mener 40-åringen som er tiltalt for drapet på Helge Dahle i Valle i fjor bør dømmes til fengsel i 12 år. Det kom frem under siste dag av rettssaken.

Aktor Beate Rullestad-Jansen

Aktor, statsadvokat Beate Rullestad-Jansen, her siste dag av rettssaken i Kristiansand tingrett.

Foto: Rebecca Trondsen / NRK

Mannen er tiltalt for forsettlig drap på 50 år gamle Helge Dahle på en privatfest i Valle i Aust-Agder i fjor vår. Dahle ble drept med fire knivstikk natt til 26. mai 2013.

40-åringen fra Grimstad som er tiltalt i saken hevder han handlet i nødverge, og at et spark fra Dahle i forkant av knivstikkingen gjorde at han følte seg truet på livet.

Han har derfor ikke erkjent straffskyld for forsettlig drap, som har en strafferamme på mellom åtte og 15 år.

Aktor, statsadvokat Beate Rullestad-Jansen, la i dag ned påstand om at den tiltalte bør dømmes til fengsel i 12 år for drapet.

Hun mener det hverken foreligger straffeskjerpende – eller formildende omstendigheter.

Tiltalte viste ingen synlig reaksjon og holdt blikket bare rett frem da aktor la ned sin straffepåstand.

– På det rene at det var tiltalte som knivstakk Dahle

Rettssaken startet i Kristiansand tingrett tirsdag denne uken. Fredag la aktor frem dokumentasjon og bevis for retten.

Da aktor, Beate Rullestad-Jansen, avholdt sin to timer lange prosedyre i dag, sa hun at det er på det rene at det var tiltalte som stakk og drepte Helge Dahle.

– Selv om han i retten sier han ikke husker knivstikkingen, har det kommet frem gjennom vitneavhør at tiltalte skal ha erkjent at det var han som gjorde det like etter hendelsen, sa aktor Rullestad-Jansen.

I etterkant av knivstikkingen skal tiltalte ha sagt til et av vitnene at han stakk Helge Dahle flere ganger med kniv.

Da Dahle lå knivstukket på bakken, skal han også ha sagt til kvinnen som satt sammen med ham til ambulansen kom, at det var den tiltalte 40-åringen som hadde gjort det.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Helge Dahle

Helge Dahle var en kjent radioprofil i bygda Valle i Setesdal. Han ble drept på en privatfest i fjor.

Foto: NTB Scanpix - Valle Radio

– Ikke en nødvergesituasjon

Sentralt underveis i rettssaken er spørsmålet om nødverge.

Tiltalte har fortalt retten at han ikke husker selve knivstikkingen, men at han forstår at det må ha vært han som gjorde det. Han hevder at han handlet i nødverge da han stakk Dahle.

Kniv

Kniven som ble brukt.

Foto: Rebecca Trondsen / NRK
Kniv

Helge Dahle ble drept med fire knivstikk i overkroppen og døde etter kort tid av skadene.

Foto: Rebecca Trondsen / NRK

Det har tidligere i rettssaken at det skal ha oppstått et basketak eller en krangel mellom tiltalte og en av de andre gjestene på festen, en mann som tidligere vitnet i rettssaken.

I forbindelse med dette basketaket, skal Helge Dahle ha sparket den tiltalte i hodet, trolig for å redde mannen som ble angrepet av tiltalte, ifølge aktor.

40-åringen mener det var sparket fra den drepte Helge Dahle som utløste en panikktilstand og en redsel for å dø. Det skal ha vært dette som gjorde at han knivstakk Dahle.

Påtalemyndigheten mener derimot ikke at tiltalte befant seg i en nødvergesituasjon da knivstikkingen skjedde.

– Stakk for å hevne

Påtalemyndigheten mener knivstikkingen skjedde som hevn som følge av sparket fra avdøde, sa aktor.

Hun viser til opplysninger som har kommet frem i retten at tiltalte også skal ha forsøkt å sparke Helge Dahle i hodet da han lå knivstukket på bakken.

Et sentralt moment når spørsmålet om nødverge skal behandles, er om sparket fra fornærmede var rettsstridig. Det mener aktor det ikke var.

Rullestad-Jansen mener den avdøde Helge Dahle sparket tiltalte for å redde en annen mann som var i fare.

– Sparket fra fornærmede er ikke et ulovlig angrep på tiltalte. Det foreligger derfor ikke en nødvergesituasjon, sa han.

Hadde andre alternativer

Dette er ett av vilkårene som må være oppfylt for at man skal bli frifunnet for drap.

Et annet krav er at den tiltalte ikke må ha overskredet grensene for nødverge. Aktor mener tiltalte gikk vesentlig lenger enn det som var nødvendig og viser til at det i dette tilfellet er snakk om fire knivstikk.

– Tiltalte hadde også andre alternativer til å stikke med kniv. Han kunne ha truet med kniven, forlatt stedet eller ropt på hjelp, påpekte aktor.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

John Christian Elden

Advokat John Christian Elden forsvarer den tiltalte 40-åringen.

Foto: Rebecca Trondsen / NRK

– Handlet med forsett

I forbindelse med spørsmålet om forsett, sa Rullestad-Jansen i sin prosedyre, at tiltalte må ha forstått at de fire knivstikkene ville føre til at Dahle døde.

– Det er overveiende sannsynlig, altså mer sannsynlig enn ikke sannsynlig, at tiltalte forstod at knivstikkingene ville føre til at Helge Dahle døde, sa hun.

Hun begrunner dette med at det er snakk om fire knivstikk, og at to av stikkene er påført med stor kraft.

– Tiltalte var åpenbart klar over hva han gjorde da han stakk Dahle med kniv, handlingen var ikke et uhell, sa aktor.

Ba om full frifinnelse

Alf Ånund Breive

Bistandsadvokat, Alf Ånund Breive, representerer moren og barna til den drepte 50-åringen.

Foto: Rebecca Trondsen / NRK

Dahle, som var et kjent ansikt i bygda i Setesdal, ble drept med fire knivstikk i brystet. Stikkene førte blant annet til et cirka 11 centimeter dypt kutt som traff den venstre lungen og hjerteposen. 50-åringen ble fraktet til sykehus, men døde senere av skadene.

Tiltaltes forsvarer, John Christian Elden, ba i sin prosedyre i dag om full frifinnelse. Subsidiært la han ned påstand om at 40-åringen må anses på mildeste måte.

– Vi har påstått frifinnelse og mener at han ikke kan dømmes for drap, men bare for legemsbeskadigelse, fordi han ikke visste, eller skjønte, at Helge Dahle ville dø som følger av knivstikkene, sier Elden til NRK.

Hva er tiltaltes reaksjon på aktors påstand om 12 års fengsel?

– Han synes denne påstanden er altfor streng i en situasjon der han mener han ikke er straffskyldig.

– Sorgen er ubeskrivelig

Bistandsadvokaten til familien til Helge Dahle, Alf Ånund Breive, sa i sin prosedyre at familien har hatt det svært tøft i etterkant av hendelsen.

Han representerer moren til 50-åringen og hans to barn. I sin prosedyre la han ned påstand om 200.000 kroner i oppreisning til de tre etterlatte.

– Sorgen er ubeskrivelig. Denne hendelsen vil prege familien resten av livet. Det er vanskelig å snakke om erstatning da, sa Breive.

Både moren og datteren til Helge Dahle har fulgt rettssaken i Kristiansand tingrett.

Dommen faller om cirka to uker.

Les flere saker fra rettssaken og drapet i Valle her