Ber kommunen utsette nye boligfelt

Statens vegvesen mener Kristiansand må utsette byggingen av nye boligområder øst for byen. Før det kan bygges må det lages gode trafikkløsninger, mener vegvesenet.

Håneskrysset E18

Statens vegvesen mener trafikkløsninger må på plass før nye boligområder, for eksempel her i Håneskrysset. (Arkiv).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Johan Mjaaland

Avdelingsdirektør Johan Mjåland i Statens vegvesen i Vest-Agder. (Arkiv).

Foto: Håkon Eliassen / NRK

I vegvesenets høringsuttalelse står det at det først må lages gode trafikkløsninger for Håneskrysset og rundkjøringen ved Rona.

Vegvesenet frykter for trafikkaos i disse områdene dersom veiene ikke utbedres først.

Vil unngå opphoping

Rådgiver Harald Karlsen i staben til teknisk direktør sier kommunen vil ta hensyn til veivesenets innvendinger.

– Vi kommer til å gi innspill på utbyggingstakt på ulike boligområder i den østlige delen av Kristiansand kommune, og det gjelder spesielt de større utbyggingsområdene, sier Karlsen.

Det betyr at kommunen kommer til å utsette enkelte boligprosjekter inntil trafikkløsningene er på plass.

– Vi må helt klart forholde oss til de innspillene som kommer, og bidra til at vi ikke får enda mer opphoping av trafikk i det litt kritiske punktet som Rona og Hånes nå har blitt, sier han.

– Men hvilke praktiske konsekvenser får dette?

– Det kan hende at enkelte av områdene må styres i forhold til antall boenheter som kan igangsettes, og også i forhold til når de kan igangsettes, sier Karlsen.

Vil ha trafikkløsninger

Avdelingsdirektør Johan Mjåland i Statens vegvesen i Vest-Agder sier bakgrunnen er den sterke veksten i trafikken.

– Det har vært en formidabel utbygging øst for byen i de senere år både med arbeidsplasser på Korsvik og ikke minst boligbygging utover på Dvergsnes og den veien der, sier Mjaaland.

– Så det er klart det har fått en høy belastning, og derfor er det behov for å gjøre noe raskt på grunn av den stadig økende byggingen der ute, sier han.

Statens vegvesen vil at kommunen skal avvente videre utbygging i enkelte områder inntil de nye trafikkløsningene er på plass.

– Ja, vi har tidligere anbefalt at det legges inn såkalte rekkefølgekrav på disse store utbyggingsplassene, og det er gjort, sier Mjaaland.