Ber folk være oppmerksomme

NVE har sendt ut en ekstra varsling der det advares om at rask senking av vannstanden etter flom kan forårsake utglidninger lokalt. NVE ber folk være spesielt oppmerksomme i områder hvor det er kartlagt kvikkleire og i områder med marine avsetninger.