Ber folk beregne ekstra reisetid

Onsdag 23. oktober legges vestgående trafikk på E39 om ved Monan i Søgne gjennom en ny rundkjøring. Nye Veier ber dermed folk beregne noe ekstra reisetid. På vei inn til rundkjøringen blir det snevret inn til ett felt på grunn av mye anleggsarbeid.

Trafikkomlegging på E39 ved Monan i Søgne
Foto: AF Anlegg AS