NRK Meny
Normal

Klarer ikke overholde lovbestemte tidsfrister

Bemanningssituasjonen i Aust-Agder tingrett er så kritisk at de ikke lenger klarer å overholde lovbestemte tidsfrister.

Aust-Agder Tingrett

Aust-Agder tingrett ber nå om midler til å ansette to nye dommere og én saksbehandler.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– For dem som står tiltalt er det en belastning når vi ikke klarer å holde fristen

Sorenskriver Anne Gro Aanensen Kleven

.

Anne Gro Aanensen Kleven

Tingretten i Aust-Agder er blant domstolene med flest straffesaker i år, samt mange barnefordelingssaker, forklarer sorenskriver Anne Gro Aanensen Kleven.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Vi har i flere år vært underbemannet. Vi har for få dommere, men også saksbehandlere, sier sorenskriver Anne Gro Aanensen Kleven til NRK.no.

– Det betyr at vi ikke klarer å beramme alle straffesaker innen den fristen som er satt i loven. Den fristen er på tre måneder.

Økning i antall saker

Sorenskriveren forteller at Aust-Agder tingrett er blant de domstolene i landet som fikk inn flest straffesaker i løpet av første halvår i år.

Økning i antall saker kombinert med lav bemanning får konsekvenser.

– Utviklingen har vært at vi har fått inn flere og flere saker som haster fordi folk sitter i varetekt. Regelen er at vi skal behandle saker innen tre måneder. For dem som står tiltalt er det en belastning når vi ikke klarer å holde fristen, sier Kleven.

– For dem som står tiltalt er det en belastning når vi ikke klarer å holde fristen

Sorenskriver Anne Gro Aanensen Kleven

– Resursmangelen er stor

Aust-Agder tingrett ber nå om midler til å ansette to nye dommere og én saksbehandler i neste års budsjett.

Men ifølge avdelingsdirektør i Domstolsadministrasjonen, Erling Moe, er det knappe ressurser å ta av, og han kan derfor ikke love økt bemanning til domstolen.

– Jeg forstår godt at Aust-Agder tingrett har behov for mer ressurser og flere stillinger, sier Moe og fortsetter:

– Resursmangelen er stor og køene øker. Det er en utvikling vi ikke er fornøyd med. Nå er det opp til politikerne å bevilge mer penger.

Aust-Agder tingrett har problemer med å få avgjort straffesaker innen lovpålagte tidsfrister. Økende antall saker gir lengre ventetid, og det er en belastning for de involverte.

Se reportasje om bemanningssituasjonen i Aust-Agder tingrett.