Bekymring om nedleggelse av mottak

165 enslige mindreårige asylsøkere i Agder må flytte fordi mottakene de bor på skal legges ned. Det skaper bekymring hos enhetslederen i Songdalen.

Birkelid flykningmottak

Flyktningmottaket for enslige mindreårige asylsøkere ligger på Birkelid i Songdalen. Nå skal mottaket legges ned og ungdommene flyttes.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

165 ungdommer i alderen 15-18 år må flytte. Dette fordi Utlendingsdirektoratet (UDI) har vedtatt at mottakene for enslige mindreårige asylsøkere i Songdalen, Lillesand, Eiken, Vennesla og på Hove skal legges ned.

Songdalen og Lillesand kommune, som huser halvparten av disse ungdommene, reagerer kraftig på nedleggelsen.

Bjarte Austvik

Enhetsleder i Songdalen kommune.

Foto: Kari Anne Candasamy / Songdalen kommune

– Ungdommene har kommet i landflyktighet til Norge og har opplevd veldig mye vanskelig på veien. At de nå bare etter ett år igjen skal måtte pakke kofferten og reise videre til et nytt sted som de ikke har noe kjennskap eller forhold til, er beklagelig, sier enhetsleder Bjarte Austvik i Songdalen kommune.

Tilværelsen for 52 ungdommer i hans kommune rives nok en gang opp.

UDI ikke bekymret

Regiondirektør i UDI Region Sør, Tormod Stavenes, er imidlertid ikke bekymret for at ungdommene må flytte.

– Jeg tror at dette skal gå ganske bra. Ungdommene som bor i disse mottakene har selv vært med å bestemme hvortil og hvem de skal flytte sammen med. Vi har forsøkt å tilpasse til dette så langt vi bare evner, sier han.

Tormod Stavenes

Tormod Stavenes i UDI Region Sør.

Foto: NRK

Enhetslederen i Songdalen kommune deler ikke UDI-direktørens manglende bekymring. Austvik peker på at enslige mindreårige asylsøkere er en spesielt utsatt og sårbar gruppe.

– Det er særdeles unge mennesker som har vært på flukt lenge. Så jeg deler ikke hans syn på at det ikke er bekymringsfullt, sier Austvik.

Les også:

Godt kartlagt

Det siste året har det vært gjort en stor innsats for å kartlegge og bli kjent med ungdommene på mottakene.

– Derfor knytter vi en bekymring til at de skal reise videre til en ukjent framtid og et annet sted. Selv om vi har tillit til andre mottak og andre kommuner, så er det for ungdommene vanskelig å forstå, sier Austvik.

Mottaket som skal legges ned ligger på Birkelid i Songdalen, og ble pusset opp i høst. Det er Link AS som eier og driver mottaket.

Samme krav og drift

Regiondirektør i UDI region sør, Tormod Stavenes, sier at nesten alle ungdommene blir flyttet til regulære mottak i landsdelen.

– Det er jo de samme krav og kriterier som gjelder for driften, uavhengig av hvilket mottak de er i. Disse ungdommene vil bli godt ivaretatt, sier Stavenes.

Han sier UDI kun utfører regjeringens politikk. Og at det er slik det skal gjennomføres ble senest bekreftet i forrige uke av Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

– Listhaug bekrefter at det er denne måten vi skal gjennomføre arbeidet på.